Brabant Praat

Inwoners adviseren de politiek.

Na de ‘Brabant Praat’-inwonersdialoog, waarbij eerder dit jaar ruim 100 Brabanders een advies uitbrachten over betaalbare energie, organiseert energieregio West-Brabant nu een ‘Brabant Praat’-burgerforum. Een kleinere groep inwoners is dit keer uitgenodigd mee te denken over de volgende stap: hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? De mensen die zijn ingeloot komen vijf keer bij elkaar in de periode juni, juli en september. Half mei viel hiervoor bij ruim 10.000 willekeurige huishoudens een uitnodiging op de deurmat. In juni is het Burgerforum van start gegaan.

Een plan voor de regio

Een telefoon opladen, de waterkoker en wasmachine gebruiken vinden we allemaal fijn. Daarvoor hebben we elektriciteit nodig. Maar er gaat veel veranderen de komende jaren. Nederland stopt met steenkool voor elektriciteit en in plaats daarvan komt duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken en van zonnepanelen. De energieregio West-Brabant heeft  hier een plan voor gemaakt; de Regionale Energiestrategie (RES).

Eerlijke verdeling

Er is zorgvuldig gewerkt aan plannen voor gebieden waar duurzame energie opgewekt kan worden. Vanwege nieuwe inzichten moeten opnieuw belangrijke beslissingen worden genomen. Hét moment om te luisteren naar onze inwoners. Want hoe blijven de die locaties eerlijk verdelen in de regio? Zijn er nog andere manieren om energie op te wekken? Welke invloed heeft dit op het landschap? En waar slaan we energie op die we te veel hebben? Wellicht allemaal vragen die je bezighouden. De plannen hebben invloed op de omgeving van de West-Brabanders. Om de overstap zo goed mogelijk te kunnen maken vragen de gemeentes haar inwoners om advies.

Alle verschillende meningen zijn belangrijk

Désirée Brummans, voorzitter van de stuurgroep RES West-Brabant en demissionair wethouder bij gemeente Moerdijk, licht het belang toe van ieders mening: “Er wonen veel verschillende mensen in de regio. En iedereen vindt wat anders. Het is belangrijk dat we alle verschillende meningen horen. Daarom willen we ook graag met verschillende inwoners uit de regio in gesprek over alle veranderingen. Als je het belangrijk vindt dat je gehoord wordt, dan is dit je kans. Je hoeft niks van het onderwerp te weten.”

Persoonlijke uitnodiging

De Energieregio maakte een willekeurige selectie van postcodes en huisnummers in de regio. Deze huishoudens kregen rond 14 mei 2022 een persoonlijke uitnodiging voor het burgerforum en konden zich aanmelden. Uit alle aanmeldingen werden begin juni 35 mensen geloot. Tijdens de vijf bijeenkomsten in de maanden juni, juli en september gaan ze met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. Dat zal worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Brabant Praat

Brabant Praat is een initiatief van de Energieregio West-Brabant: één van de 30 energieregio’s in Nederland die werken aan de Regionale Energiestrategie (RES). Zo gaan we in West-Brabant samen en stap voor stap over naar duurzame energie en warmte. De RES is niet in beton gegoten, maar krijgt steeds een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen?

Eind 2022 willen de gezamenlijke wethouders en bestuurders van waterschappen en provincie hier een besluit over nemen. In 2023 worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Alle betrokken partijen zijn al met de voorbereidingen bezig. Het is de taak van de gemeenten om hun inwoners te betrekken bij de uitvoering en nieuwe plannen.

Meer weten over Brabant Praat? Neem contact met ons op.

Het laatste nieuws

Handen die objecten vasthouden

Artikel in Geen categorie

1 min.

Uitnodiging werkatelier: Versnellen lokale energietransitie

Op 14 oktober organiseren de energieregio West-Brabant, Stichting Support ONS 2050 en Rabobank een bijeenkomst voor energiecoöperaties.  Naast de coöperaties zijn ook andere geïnteresseerde partijen…

Artikel in Geen categorie

1 min.

Haalbaarheidsonderzoek: een groot warmtenet van Bergen op Zoom tot Den Bosch

Voor de verduurzaming van woningen en bedrijven zijn verschillende opties: bijvoorbeeld warmtepompen, groen gas, kleine warmtenetten en grote warmtenetten. De in 2021 uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke…

Artikel in Geen categorie

1 min.

Eindrapport West-Brabant praat over duurzame warmte

In februari en maart 2022 vonden verschillende bijeenkomsten plaats van het Brabant Praat-burgerpanel, een initiatief van de energieregio West-Brabant. Dit was een reeks bijeenkomsten waarin…

Zo gaat het proces van inschrijven en loten:

Stap 1. Uitnodiging

Een willekeurig gekozen groep mensen ontvangt een uitnodiging. We hebben zo’n 10.000 uitnodigingen verstuurd verspreid over de regio.

stap 1 Een groep mensen ontvangt een uitnodiging

Stap 2. Interesse

Een deel van de mensen die een uitnodiging ontvangt heeft interesse om mee te doen.

stap 2 een gedeelte van de groep steekt hun hand op

Stap 3. Aanmelden

Iedereen met interesse en in het bezit van een persoonlijke code meldt zich aan via de website www.brabantpraat.nl. Daarbij vragen we naar wat kenmerken: leeftijd en woonplaats. Deze gegevens gebruiken we voor de loting. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden naar personen.

Een computer met een aanmeldformulier

Stap 4. Loting

Met een loting wordt de definitieve groep mensen geselecteerd. De groep is zo divers mogelijk en bestaat uit mensen met verschillende kenmerken. Voor de loting gebruikten we software die helemaal veilig is en special voor de RES is gemaakt. In de gelote groep zitten dan mensen vanuit elke gemeente, mensen van verschillende leeftijden en mensen met verschillende inkomens. 

stap 4 de computer loot uit alle inschrijvingen een groep deelnemers

Stap 5. In gesprek

Dezelfde groep mensen gaat vijf keer met elkaar in gesprek om tot een sterk advies te komen. Samen geef je advies aan de politiek over de verdeling van duurzame energieopwek in West-Brabant. De adviezen zijn persoonlijk, maar alle adviezen samen vormen samen een beeld van alle verschillende meningen. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat meer inzicht en begrip in elkaars opvattingen. Ook komen deelnemers tot nieuwe ideeën en leren van elkaar. 

stap 5 de deelnemers in gesprek met elkaar

Inclusie en toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarvoor deden we het volgende:

  • De uitnodiging en de meegestuurde Vraag & Antwoord bijlage in eenvoudig Nederlands geschreven.
  • We boden de mogelijkheid om online de uitnodiging te bekijken in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Ook het aanmeldformulier boden we in deze talen aan.
  • Als iemand iets nodig heeft om mee te doen, bijvoorbeeld speciaal vervoer of een tolk, dan regelen en betalen we dat.
  • Voor wie dat wil vergoeden we de reiskosten.
  • We hebben zowel fysieke als online bijeenkomsten.

De energieregio West-Brabant is een samenwerking van:

Alphen Chaam Logo Altena Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten Leur
Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen
Woensdrecht Zundert Noord-Brabant Brabantse Delta Rivierenland Enexis

De energieregio West-Brabant is een samenwerking tussen 16 gemeenten (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert), de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland en Enexis.