Brabant Praat

Inwoners adviseren de politiek over duurzame energie.

De RES-regio West-Brabant wil graag samen met de samenleving stappen zetten in de ontwikkeling naar de RES 2.0. Daarom werd in 2022 ‘Brabant Praat; georganiseerd, bestaande uit een inwonersdialoog in het voorjaar en burgerforum in het najaar.

Een plan voor de regio

Een telefoon opladen, de waterkoker en wasmachine gebruiken vinden we allemaal fijn. Daarvoor hebben we elektriciteit nodig. Maar er gaat veel veranderen de komende jaren. Nederland stopt met steenkool voor elektriciteit en in plaats daarvan komt duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken en van zonnepanelen. De energieregio West-Brabant heeft hier een plan voor gemaakt; de Regionale Energiestrategie (RES). De plannen hebben invloed op de omgeving van de West-Brabanders. Om de overstap zo goed mogelijk te kunnen maken vroegen de gemeentes hun inwoners om advies.

Alle verschillende meningen zijn belangrijk

Er wonen veel verschillende mensen in de regio. En iedereen vindt wat anders. Het is belangrijk dat we alle verschillende meningen horen. Daarom willen we ook graag met verschillende inwoners uit de regio in gesprek over alle veranderingen.

Inwonersdialoog voorjaar 2022

Bij de inwonersdialoog brachten ruim 100 Brabanders een advies uit over betaalbare energie. Dit gebeurde in online en fysieke bijeenkomsten met inwoners die eenmalig deelnamen. Zij stonden stil bij de vraag: Hoe blijft duurzame energie betaalbaar in de toekomst? Een terugblik op het Brabant Praat-burgerforum vind je hier.

Burgerforum najaar 2022

Voor het burgerforum in het najaar, kwam een geloot gezelschap van 35 inwoners  5 keer bij elkaar om te praten over grootschalige opwek en wat zij belangrijk vinden voor een eerlijke verdeling van energiebronnen. Een terugblik op het Brabant Praat-burgerforum vind je hier.

Op 9 november 2022 werden de gezamenlijke adviezen van het burgerforum overhandigd aan de bestuurders in West-Brabant. Deze adviezen zullen worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Gewogen loting

Voor beide participatietrajecten werden duizenden uitnodigingen gestuurd naar willekeurige adressen en een aparte uitnodiging om jongeren te werven. Nadat deelnemers zich hadden aangemeld, werd een groep gewogen deelnemers ingeloot om deel te nemen.

Het laatste nieuws

Jonneke Stans interviewt bezoekers van het FRES cafe

Artikel in FRES Ontwikkelfonds, Nieuws

1 min.

Netcongestie en wat er wel kan

Op vrijdag 30 juni organiseerde de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een FRES Café over netcongestie, voor energiecoöperaties, gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijventerreinen en financiers.

Artikel in FRES Ontwikkelfonds, Nieuws

1 min.

Terugblik bijeenkomst FRES Ontwikkelfonds

Op 13 maart organiseerden de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een bijeenkomst over het regionale ontwikkelfonds FRES. In deze bijeenkomst werd aan de hand van…
Houten modelhuisje met geld ernaast

Artikel in Geen categorie, Nieuws

1 min.

Klusbus in Oosterhout helpt energie en geld besparen

Sinds deze maand rijdt in Oosterhout een klusbus rond om mensen gratis te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips. De bus is een initiatief van…

Zo ging het proces van inschrijven en loten:

Stap 1. Uitnodiging

Een willekeurig gekozen groep mensen ontvangt een uitnodiging. We hebben zo’n 10.000 uitnodigingen verstuurd verspreid over de regio.

stap 1 Een groep mensen ontvangt een uitnodiging

Stap 2. Interesse

Een deel van de mensen die een uitnodiging ontvangt heeft interesse om mee te doen.

stap 2 een gedeelte van de groep steekt hun hand op

Stap 3. Aanmelden

Iedereen met interesse en in het bezit van een persoonlijke code meldt zich aan via de website www.brabantpraat.nl. Daarbij vragen we naar wat kenmerken: leeftijd en woonplaats. Deze gegevens gebruiken we voor de loting. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden naar personen.

Een computer met een aanmeldformulier

Stap 4. Loting

Met een loting wordt de definitieve groep mensen geselecteerd. De groep is zo divers mogelijk en bestaat uit mensen met verschillende kenmerken. Voor de loting gebruikten we software die helemaal veilig is en special voor de RES is gemaakt. In de gelote groep zitten dan mensen vanuit elke gemeente, mensen van verschillende leeftijden en mensen met verschillende inkomens. 

stap 4 de computer loot uit alle inschrijvingen een groep deelnemers

Stap 5. In gesprek

Dezelfde groep mensen gaat vijf keer met elkaar in gesprek om tot een sterk advies te komen. Samen geef je advies aan de politiek over de verdeling van duurzame energieopwek in West-Brabant. De adviezen zijn persoonlijk, maar alle adviezen samen vormen samen een beeld van alle verschillende meningen. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat meer inzicht en begrip in elkaars opvattingen. Ook komen deelnemers tot nieuwe ideeën en leren van elkaar. 

stap 5 de deelnemers in gesprek met elkaar

Inclusie en toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarvoor deden we het volgende:

  • De uitnodiging en de meegestuurde Vraag & Antwoord bijlage in eenvoudig Nederlands geschreven.
  • We boden de mogelijkheid om online de uitnodiging te bekijken in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Ook het aanmeldformulier boden we in deze talen aan.
  • Als iemand iets nodig heeft om mee te doen, bijvoorbeeld speciaal vervoer of een tolk, dan regelen en betalen we dat.
  • Voor wie dat wil vergoeden we de reiskosten.
  • We hebben zowel fysieke als online bijeenkomsten.

De energieregio West-Brabant is een samenwerking van:

Alphen Chaam Logo Altena Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten Leur
Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen
Woensdrecht Zundert Noord-Brabant Brabantse Delta Rivierenland Enexis

De energieregio West-Brabant is een samenwerking tussen 16 gemeenten (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert), de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland en Enexis.