Op 13 maart organiseerden de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een bijeenkomst over het regionale ontwikkelfonds FRES. In deze bijeenkomst werd aan de hand van concrete voorbeelden het gesprek gevoerd over hoe de FRES werkt en wat dat vraagt van projectontwikkelaars, energiecoöperaties, overheden en andere betrokkenen.