Op 13 maart organiseerden de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een bijeenkomst over het regionale ontwikkelfonds FRES. In deze bijeenkomst werd aan de hand van concrete voorbeelden het gesprek gevoerd over hoe de FRES werkt en wat dat vraagt van projectontwikkelaars, energiecoöperaties, overheden en andere betrokkenen.

Sinds deze maand rijdt in Oosterhout een klusbus rond om mensen gratis te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips. De bus is een initiatief van de gemeente en woningcorporatie Thuisvester.

Op 13 maart organiseren de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een bijeenkomst over het regionale ontwikkelfonds FRES. Het doel van de bijeenkomst is om te laten zien hoe FRES werkt en om energiecoöperaties te laten ervaren hoe je met financiële dekking vanuit het fonds succesvol kan ontwikkelen tot het moment van realisatie.

In de periode juni– september 2022 is een burgerforum gehouden over grootschalige opwek in de regio. In dit rapport staan het proces en de adviezen beschreven.

Op 9 november overhandigde een vertegenwoordiging van het burgerforum hun adviezen aan de wethouders van West-Brabant. Dit is het eerste burgerberaad in Nederland dat zich over de vraag heeft gebogen hoe we de komende jaren aan de slag gaan met duurzame, grootschalige opwek.

Voor de RES West-Brabant is een nieuwe procesregisseur aan de slag gegaan: Johan de Beer. Lees hier meer over zijn achtergrond en eerste indrukken.

Op 14 oktober organiseerde de energieregio West-Brabant, Stichting Support ONS 2050 en Rabobank een werkatelier ‘Versnellen lokale energietransitie’. Lees hier meer informatie over deze bijeenkomst.

Deze maand nam Victor van den Berg afscheid van zijn werk als procesregisseur voor de regionale energiestrategie.

Maandag 26 september was de laatste bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum. Hier vind je een korte terugblik.