Op steeds meer plekken in Nederland begint het energienet vol te raken. En dat is een probleem. Want als het energienet vol is, dan betekent het dat er geen ruimte meer is om stroom aan het net te leveren. Er is dan geen ruimte om de stroom van nieuwe zonneparken of nieuwe windturbines kwijt te kunnen. Terwijl we deze schone energie hard nodig hebben. Ook in West-Brabant hebben we te maken met een energienet dat steeds voller wordt.

We willen niet dat initiatiefnemers afhaken omdat hun project voorlopig niet door kan gaan vanwege een gebrek aan netcapaciteit. We willen niet dat bedrijven hun duurzaamheidsambities op de lange baan schuiven. En we willen niet dat inwoners terugschrikken.

Transportschaarste is niet 1-2-3 opgelost. Daarom gingen we op zoek naar wat er wel kan. In twee online webinars verkenden we het onderwerp.

Deel 2: 16 september

In deel twee hebben we gesproken met experts over transport- en netschaarste. We besteedden aandacht aan wat er wél kan, maar ook aan wíe dat kan doen. Tennet sloot aan, samen met Enexis en samen lichtten zij de complexiteit van het probleem toe. Ook hadden we inspirerende voorbeelden van o.a. Energy Hubs in de praktijk.
Kijk de sessie terug 

Bekijk hier één van de presentaties van deze avond: RES West Brabant Enexis TenneT

Deel 1: 15 juli

Lees meer over de eerste sessie op 15 juli 2021.

De energieregio West-Brabant organiseerde op 15 juli 2021 een innovatiesessie over netcapaciteit. Kijk de sessie hieronder terug. Verderop op de pagina kunt u de presentaties van de sprekers downloaden, de getoonde video in hoge resolutie bekijken en de antwoorden lezen op de belangrijkste vragen uit de chat.

Aanleiding

Op steeds meer plekken in Nederland begint het energienet vol te raken. En dat is een probleem. Want als het energienet vol is, dan betekent het dat er geen ruimte meer is om stroom aan het net te leveren. Er is dan geen ruimte om de stroom van nieuwe zonneparken of nieuwe windturbines kwijt te kunnen. Terwijl we deze schone energie hard nodig hebben. Ook in West-Brabant hebben we te maken met een energienet dat steeds voller wordt.

We willen niet dat initiatiefnemers afhaken omdat hun project voorlopig niet door kan gaan vanwege een gebrek aan netcapaciteit. We willen niet dat bedrijven hun duurzaamheidsambities op de lange baan schuiven. En we willen niet dat inwoners terugschrikken.

Eerste innovatiesessie – 15 juli 2021

Transportschaarste is niet 1-2-3 opgelost. Maar we willen op zoek gaan naar wat er wél kan. Daarom zijn we bezig met een gezamenlijk leertraject. In een drieluik van innovatiesessies met een programma van anderhalf uur nemen we u mee in de ins en outs van de netcapaciteit in West-Brabant. De eerste sessie ging over vragen als: Hoe zit het net in elkaar? Wat is transportschaarste nu eigenlijk? Wat kan er wel en wat kan er niet? Enexis legde het ons uit. We hadden een inspirerend voorbeeld van Vattenfall; zij vertelden over hun innovatieve business case aan het Haringvliet met een combinatie van zonne-energie, windenergie en een batterij voor opslag. En we hebben gesproken over welke innovaties er in West-Brabant mogelijk zijn.

Uit de ruim 100 kijkers bleek dat het een onderwerp is waar veel interesse voor is. Er werden in de chat veel goede vragen gesteld, van informatief tot sceptisch over bepaalde mogelijkheden. Er werden zorgen geuit over de schaarste op het net en meegedacht over out-of-the-box oplossingen. Een geslaagde eerste sessie dus.

 Kijk de hele innovatiesessie terug

Bekijk de videosamenvatting (12 minuten)

Bekijk de losse programma onderdelen

Presentatie van Mary van der Torre, Enexis
Presentatie van Nienke Hosman, Vattenfall
Infographic RES en netcapaciteit
Introductievideo problemen met netspanning

Bekijk de antwoorden op de gestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de vragen die tijdens de innovatiesessie werden gesteld in de chat.

 

Uitnodiging tweede en derde innovatiesessie

Er valt natuurlijk nog veel meer te bespreken over dit onderwerp. Daarom organiseren we na de zomer inspirerende vervolgsessies. Op 14 oktober praten we met experts verder over dit thema. We besteden aandacht aan Smart Grid oplossingen. Bent u er ook bij?

Lees meer over de vervolgsessies

Afgelopen 15 juni 2021 heeft ook de provincie Noord-Brabant ingestemd met de RES 1.0. Daarmee is de vaststellingsprocedure afgerond.

Als energieregio zijn we nu bezig met het realiseren van de duurzame ambities. Daar steken we veel positieve energie in. Maar we maken ons tegelijkertijd ook zorgen over het steeds voller rakende stroomnet in de provincie.

Het gebrek aan netcapaciteit leidt ertoe dat projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie niet snel genoeg kunnen worden aangesloten.

Deze ontwikkeling maakt het initiatiefnemers moeilijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Ook zijn er vaak personeelstekorten bij de netbeheerder, waardoor het lastig is om nieuwe verbruiksaansluitingen te realiseren.

Dit zijn grote knelpunten in het behalen van de duurzame RES-ambities voor 2030. Er moet dus snel een oplossing komen voor een (nationale) infrastructuur die voldoende capaciteit biedt om de RES-en te realiseren.

Gebrek aan netcapaciteit

Veel initiatiefnemers in de provincie Noord-Brabant krijgen te horen dat hun duurzame project niet door kan gaan. Bedrijven in Brabant willen bijvoorbeeld graag zonnepanelen leggen, maar zien dat de ruimte vergeven is. Ook krijgen initiatiefnemers geen duidelijkheid over wanneer ze wel aan de slag kunnen.

Dit schrikt initiatiefnemers, bewoners en bedrijven af om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, maar schrikt zelfs (buitenlandse) partijen af om zich in onze regio te vestigen. Dit heeft een grote economische impact op onze provincie.

We luidden de noodklok

Uiteraard werken we in de regio samen met Enexis, initiatiefnemers en andere stakeholders aan mogelijke oplossingen. Dat gaat zo ver als de huidige (wettelijke) kaders daar ruimte voor bieden. En die ruimte is te beperkt.

Daarom luidden we als vier Brabantse energieregio’s (RES-regio’s), de provincie en netbeheerders TenneT en Enexis gezamenlijk de noodklok in een brandbrief aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

We vragen hiernaast ook aandacht voor de andere knelpunten die de energietransitie bemoeilijken, zoals het gebrek aan mensen en middelen bij gemeenten om het proces van de energietransitie succesvol te kunnen begeleiden.

Gelukkig zijn er ook al veel successen te vieren op weg naar een energieneutraal Nederland.  Samen zetten we de schouders eronder. Nu komt het eropaan!