FRES ontwikkelfonds

Illustratie van mensen in gesprek over windmolens en zonnepanelenNederland heeft steeds meer energiecoöperaties: groepen (buurt)bewoners die actief aan de slag gaan met duurzame, lokale energie. Dat is goed nieuws! Energiecoöperaties zijn een belangrijke schakel in het verduurzamen van Nederland. De Stichting Fonds versnelling Regionale Energie Strategie (FRES) is opgericht om te helpen investeren in de ontwikkelfase van projecten en het verder professionaliseren van energiecoöperaties.

 

Belang van energiecoöperaties

Energiecoöperaties zijn essentieel voor het succes van de energietransitie. Zo kunnen burgers als lid meebeslissen en mee profiteren van de opwek van duurzame energie bij hen in de buurt. Lokaal eigenaarschap noemen we dat. Dat vergroot het draagvlak en versnelt het halen van de klimaatdoelstellingen.

 

Van idee naar uitvoering

In de regio West-Brabant zijn veel energiecoöperaties, waar ondertussen honderden mensen lid van zijn. In de praktijk blijkt het voor energiecoöperaties, andere burgerinitiatieven en bedrijven best lastig om hun idee voor een duurzaam energieproject om te zetten in iets concreets, of om aan te sluiten bij grootschalige projectontwikkelingen. De belangrijkste redenen zijn gebrek aan expertise, tijd en/of geld.

FRES biedt de mogelijkheid om in de lastige fase van ‘idee’ naar ‘realisatie’ deze projecten professioneel te ondersteunen. Daarmee wordt het aantal projecten vergroot en neemt de deskundigheid van de lokale initiatieven ook toe. En dat is hard nodig, want de overheid ziet graag dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% eigenaar wordt van lokale duurzame energieprojecten.

Jan Schouw, voorzitter Stichting FRES

“Tussen droom en werkelijkheid komen lokale duurzame energie-initiatieven talloze hobbels en praktische bezwaren tegen. Het venijn ligt in de start en veel kansrijks sneuvelt! Met FRES hebben we een uniek instrument in handen die dat venijn helpt elimineren.”

Jan Snelders, coördinator FRES ontwikkelfonds

“Lokale initiatieven maken een gedragen energietransitie mogelijk. Partijen in de RES vragen om professionaliteit en continuïteit. De lokale initiatieven moeten evenwaardige partners worden in het realiseren van de RES-doelstellingen. Daar te komen zie ik als mijn bijdrage vanuit FRES.”

Stichting FRES is opgericht als opvolging van De Zonnebank Breda en Stichting Support ONS 2050 (SONS). Het fonds is tot stand gekomen door bijdragen van bedrijven en gemeenten.