Verhalenreeks over BurgerforumBrabant Praat

In een nieuwe reeks verhalen volgt NP RES het burgerforum, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant.

In West-Brabant gaan we samen en stap voor stap over naar duurzame energie en warmte. De energieregio West-Brabant heeft hier een plan voor gemaakt; de Regionale Energiestrategie (RES). Deze plannen hebben invloed op de omgeving van de West-Brabanders.

In het voorjaar 2022 organiseerde de RES West-Brabant ‘Brabant Praat-burgerpanel’, een inwonersdialoog. Tijdens vijf bijeenkomsten brachten ruim 100 mensen een advies uit over betaalbare energie. In de zomer/najaar 2022 vindt het ‘Brabant Praat-burgerforum’ plaats. Dit keer denken 35 inwoners – geloot uit een groep van 10.000 willekeurig uitgenodigde huishoudens – mee over de volgende stap: hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? De deelnemers komen vijf keer bij elkaar in de periode van juni tot september.

In een nieuwe reeks verhalen volgt NP RES het burgerforum, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant.

Verhaal1: ‘Deliberatie is iets anders dan zeggen wat je vindt.’

Verhaal 2: ‘Ik verwacht dan ook dat ze echt iets met onze adviezen gaan doen’.