Terugblik op de 1e bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum

Maandag 13 juni was de eerste bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum. Tijdens dit forum gaat een groep mensen met elkaar in gesprek over het kiezen van locaties voor grootschalige opwek van elektriciteit in West-Brabant én de eerlijke verdeling van lusten en lasten van duurzame energiebronnen in de regio. Om inwoners een stem te geven in dit proces en hun belangen mee te wegen in de plannen, organiseert de energieregio West-Brabant dit burgerforum. De adviezen van dit burgerforum worden opgenomen in het aangepaste plan van de RES, wat begin volgend jaar aan de individuele overheden ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Deze bijeenkomst was de eerste in een reeks van totaal vijf bijeenkomsten die zullen plaatsvinden in juni, juli en september. 10.000 willekeurige adressen in West-Brabant hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om zich voor het burgerforum aan te melden. In totaal hebben 115 mensen zich aangemeld. Uit de 115 aanmeldingen zijn 40 inwoners ingeloot. Dit was een gewogen loting, op basis van geslacht, leeftijd en woonomgeving (stad, afgelegen of tussenin). Aan de bijeenkomst op 13 juni namen 32 inwoners deel. Zij vormen met elkaar het burgerforum.

 

Kennismaken met elkaar

De bijeenkomst vond plaats in het Turfschip in Etten-Leur. Het programma begon met een kort welkom door de host Jonneke Stans, gevolgd door een kennismaking in kleinere groepen.

 

Wethouder aan het woord

Hierna was wethouder Klaar Koenraad aan het woord. Zij is wethouder van de Gemeente Roosendaal en heeft onder andere energie en warmte in haar portefeuille. De wethouder vertelde over de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie en de samenwerking tussen de verschillende partijen in de regio. Deze informatie over de Regionale Energiestrategie kunt u hier lezen. Ook lichtte zij toe dat de regio heeft bepaald waar we duurzame energie gaan opwekken, bijvoorbeeld door middel van windmolens en zonne-energie. “In de uitvoering wordt nu duidelijk dat de plannen moeten worden bijgesteld, omdat er problemen zijn met de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Bij het aanpassen van deze plannen betrekt de regio graag inwoners, omdat deze aanpassingen invloed zullen hebben op onze leefomgeving. Daarom horen bestuurders graag van inwoners zelf wat zij belangrijk vinden in deze transitie. Waar moet de regio rekening mee houden bij het maken van de plannen? Daarom organiseert de regio dit burgerforum”. Ook was er ruimte voor deelnemers om vragen aan de wethouder te stellen.

 

Presentatie inhoudelijke expert

Vervolgens gaf expert Victor van den Berg (procesregisseur RES West-Brabant) een presentatie over de plannen voor duurzame energieopwek in de regio West-Brabant zoals deze staan beschreven in de RES. Na de presentatie was er ruimte om vragen te stellen aan Victor.

 

Samen keuzes maken

Host Jonneke Stans gaf een uitleg over het proces van het burgerforum. Omdat het belangrijk is dat het burgerberaad niet alleen achter de adviezen staat, maar ook achter het proces, werden een aantal voorstellen over het proces voorgelegd aan het burgerforum. Over deze voorstellen werd gestemd, onder ander wat betreft de inrichting van het burgerforum, de interne verslaglegging en de externe communicatie.

 

Volgende bijeenkomst

Deelnemers werd ook gevraagd hoe zij de volgende bijeenkomst graag zouden willen inrichten. Over deze voorstellen werd gestemd, onder ander wat betreft het omgaan met verschillende kennisniveaus en het kiezen van experts om meer informatie te krijgen over onderwerpen die deelnemers zelf kiezen, en de aandachtspunten voor experts.

  • Zo is o.a besloten om JongRES en een expert over landschappelijke inpassing uit te nodigen, het verhaal over het elektriciteitsnetwerk te combineren met het onderwerp energieopslag, en dat alle onderdelen evenveel aandacht krijgen. Dus ook aandacht voor het brede verhaal over de energietransitie.
  • Ook is er een besluit genomen over de aandachtspunten voor de experts, zodat de informatie zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de deelnemers.
  • Ook wordt volgende bijeenkomst stilgestaan bij de input van inwoners die niet deelnemen aan het burgerforum, hoe deze input kan worden meegenomen in de adviezen. Er is afgesproken om daar een volgende keer met elkaar een besluit over te nemen.