Vijfde en laatste bijeenkomst Brabant Praat – inwonersdialoog

Op 25 maart was de laatste bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd gehouden bij STRND in Breda, met een gevarieerde groep deelnemers. Onder hen was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was. De sfeer was prettig, een deel van de bijeenkomst kon buiten in het zonnetje plaatsvinden en er ontstonden mooie dialogen tussen de deelnemers.

Opening en kennismaken
De host van de bijeenkomst, Jonneke Stans, opende het programma. Aan de hand van een interactieve kennismaking kwamen deelnemers meer over elkaar te weten. Denk aan leeftijd, woonsituatie in stedelijk of landelijk gebied, huur- of koopwoning en de mate van zorgen over het klimaatprobleem.

Marcel Willemsen – demissionair wethouder in Oosterhout – heette de deelnemers ook van harte welkom namens de 16 West-Brabantse gemeenten. “Er is in Nederland, naar aanleiding van het Parijs-akkoord, een Klimaatakkoord gesloten. De Rijksoverheid heeft de regio’s gevraagd de handschoen op te pakken en een Regionale Energiestrategie te ontwikkelen. We staan op een kantelpunt en we hebben uw mening hard nodig voor het maken van goed beleid. Daar gaan we vandaag mee aan de slag”. Vervolgens wenste hij de deelnemers veel succes bij de bijeenkomst en bedankte hen voor hun komst.

Mini-klimaatcollege
Hierna gaf Victor van den Berg een mini-college. Hij is vanuit Waterschap Brabantse Delta betrokken bij de RES West-Brabant als projectleider en procesregisseur. Victor stond stil bij het Klimaatakkoord dat in 2019 Parijs is vastgesteld, wat dit concreet betekent en voor welke uitdagingen we staan. Daarna ging hij onder andere in op verschillende manieren om een woning te verduurzamen.

Samen aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Iedere deelnemer schreef voor zichzelf op, welke zorgen, behoeften, ideeën en aanbevelingen meegegeven werden aan de wethouder. Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren.

Plenaire terugkoppeling
Tot slot was er een plenaire terugkoppeling. Iedere gespreksleider presenteerde de uitkomsten van de tafelgesprekken aan de overige deelnemers en de wethouder. Vanuit de deelnemers kwam de  vraag om duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over verduurzaming. En specifieke informatie voor huurders. De persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0

Impressie van de dag

Foto’s van de bijeenkomst op 25 maart in STRND, Breda.

Groep mensen in een zaal