Vierde bijeenkomst Brabant Praat

Op 21 maart was de vierde bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd gehouden op Fort Altena in Werkendam, met een grote gevarieerde groep. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was. De sfeer was prettig en er ontstonden mooie dialogen tussen de deelnemers.

Opening en kennismaken
De host van de bijeenkomst, Jonneke Stans, opende het programma. Tijdens een lekker hapje eten en aan de hand van een interactieve kennismaking kwamen deelnemers meer over elkaar te weten. Denk aan leeftijd, woonsituatie in stedelijk of landelijk gebied, huur- of koopwoning en de mate van zorgen over het klimaatprobleem.

Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder in Breda, heette de deelnemers ook van harte welkom namens de 16 West-Brabantse gemeenten. Ze vond het fijn zoveel inwoners uit de regio te zien die zich betrokken voelen bij hun omgeving.

Mini-college
Hierna gaf Victor van den Berg een mini-college. Hij is vanuit Waterschap Brabantse Delta betrokken bij de RES West-Brabant als projectleider en procesregisseur. Victor stond stil bij het Klimaatakkoord dat in 2019 Parijs is vastgesteld, wat dit concreet betekent en voor welke uitdagingen we staan. Daarna ging hij onder andere in op verschillende manieren om een woning te verduurzamen.

Door het college kwam de dialoog gelijk op gang. Bijvoorbeeld over stijgende gasprijzen en andere kosten. Alle deelnemers vonden dat de manier van energie opwekken, gebruiken en betalen moet veranderen, maar niet iedereen maakt zich zorgen om het klimaat. Er waren ook een aantal inhoudelijke vragen over de energiebronnen waterstof, aardwarmte, geothermie en biogas.

Sommige deelnemers gaven aan, het lastig te vinden om het vraagstuk ‘duurzame warmte’ concreet te maken voor zichzelf. Wanneer zijn deze alternatieven rendabel en interessant?

“In de bijeenkomst praten we over scenario’s waarin we veronderstellen dat deze alternatieven rendabel zijn. De vraag aan jullie is: als deze optie u wordt aangeboden, wat vindt u dan belangrijk?” lichtte Victor toe.

Samen aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Iedere deelnemer schreef voor zichzelf op, welke zorgen, behoeften, ideeën en aanbevelingen meegegeven werden aan de wethouder. Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren.

Plenaire terugkoppeling
Tot slot was er een plenaire terugkoppeling. Iedere gespreksleider presenteerde de uitkomsten van de tafelgesprekken aan de overige deelnemers en de wethouder. Vanuit de deelnemers kwam een vraag om duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over verduurzaming. En specifieke informatie voor huurders. De persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0