Tweede bijeenkomst Brabant praat

Op 22 februari was de tweede bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd online gehouden, met een grote gevarieerde groep. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was. Verder liet de bijeenkomst zien, dat het goed mogelijk is om een lastig onderwerp online te bespreken met elkaar.

Kennismaken
Aan de hand van een interactieve kennismaking kwamen deelnemers meer over elkaar te weten. Denk aan leeftijd, woonsituatie en de mate van zorgen over het klimaatprobleem. Tijdens de kennismaking kwamen al veel verhalen, zorgen en ideeën los. Zorgen die gedeeld werden waren bijvoorbeeld de hoge energierekeningen. Een deelnemer vertelde dat zijn maandbedrag verdubbeld was. Iemand anders was aan het sparen voor zonnepanelen, maar zag door de hoge energierekening haar spaarpotje slinken. Een van de jongere deelnemers gaf aan weinig zicht te hebben op de energiekosten, omdat zij een vast bedrag per maand betaalt aan haar huurbaas. De ervaringen van de anderen gaven haar meer inzicht maar baarde haar ook zorgen voor de toekomst. Toch deed een andere deelnemer nadrukkelijk de oproep, positief te blijven en naar oplossingen te zoeken met elkaar.

Wethouder aan het woord
De aanwezigen werden welkom geheten door Klaar Koenraad, wethouder Duurzaamheid (en Zorg en Volksgezondheid) van gemeente Roosendaal. “Het lijkt nog ver weg, maar we moeten nu de juiste stappen zetten om in 2050 een klimaat neutrale samenleving te zijn. En de noodzaak om van het aardgas af te gaan is hoog. We zijn voor een groot deel afhankelijk van het buitenland en de gasprijzen stijgen. Dit is het moment om mee te denken en praten. Ik ben benieuwd naar uw meningen en adviezen”.

Mini-college
Hierna gaf Victor van den Berg een mini-college. Hij is vanuit Waterschap Brabantse Delta betrokken bij de RES West-Brabant als projectleider en procesregisseur. Hij stond stil bij het Klimaatakkoord dat in 2019 Parijs is vastgesteld, wat dit concreet betekent en voor welke uitdagingen we staan. Daarna ging hij onder andere in op verschillende manieren om een woning te verduurzamen.

Samen aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers in kleine groepjes (in breakout rooms) met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Iedere deelnemer schreef voor zichzelf op, welke zorgen, behoeften, ideeën en aanbevelingen meegegeven werden aan de wethouder. Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren.

Plenaire terugkoppeling
Tot slot was er een plenaire terugkoppeling. Iedere gespreksleider presenteerde de uitkomsten van de tafelgesprekken aan de overige deelnemers en de wethouder. Vanuit de deelnemers kwam een vraag om duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over verduurzaming.

De persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0