De kop is eraf!

Op 21 februari was de eerste bijeenkomst van Brabant Praat in theater de Maagd in Bergen op Zoom. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en er was een positieve energie. Zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug op een waardevolle eerste bijeenkomst, waarin veel informatie is uitgewisseld.

De aanwezigen werden welkom geheten door Petra Koenders, wethouder duurzaamheid (en jeugd, onderwijs, financiën) van Bergen op Zoom. Victor van den Berg, projectleider, ging onder andere in op verschillende manieren om je huis te verduurzamen.

Deelnemers gingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Ze bespraken hierbij hun zorgen, behoeften en ideeën. Zorgen die gedeeld werden waren bijvoorbeeld dat mensen geen grip hebben op hun eigen energiekosten omdat ze huurder zijn. Een andere deelnemer gaf aan niet te weten wat er precies aan zit te komen en had vooral behoefte aan praktische hulp. Ook de vraag ‘wat gaat het mij allemaal kosten deze energietransitie’ werd vaker genoemd.
Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren. De deelnemers spraken de behoefte uit om met elkaar – en de deelnemers van de andere sessies – door te kunnen praten. De resultaten werden na afloop met elkaar en de wethouder gedeeld.

Na de gesprekken kregen de aanwezigen twee scenario’s voorgelegd met verschillende warmtebronnen. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Deze persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0.

Theater de Maagd van de buitenzijde Briefjes met scenarios en een stembox Groep deelnemers kijkt naar een presentatie op een scherm