De loting voor Brabant Praat is gedaan

De afgelopen weken zijn er in West-Brabant 20.000 uitnodigingen op de mat gevallen bij inwoners voor Brabant Praat. Deze willekeurig gekozen huishoudens ontvingen de uitnodiging om advies te geven aan de politiek over de energierekening van de toekomst.

In februari en maart 2022 organiseren wij een reeks bijeenkomsten waarin 200 Brabanders meedoen. Uit alle aanmeldingen is een groep deelnemers geloot. We hebben gebruik gemaakt van loting om een diverse groep mensen te krijgen. Zo doen er aan de bijeenkomsten mensen mee van verschillende woonplaatsen, leeftijden en inkomen. Door loting zorgen we er voor dat stemmen die we vaak minder horen goed vertegenwoordigd zijn.

De uitkomst van de gesprekken gebruiken we voor de RES 2.0.

Iedereen die is ingeloot voor Brabant Praat ontvangt een e-mail namens ons.

De mensen de wel interesse hebben getoond maar helaas niet zijn ingeloot krijgen van ons via een vragenlijst de mogelijkheid om ook hun ideeën, vragen en zorgen mee te geven voor de RES 2.0. Deze groep wordt hier nog over geïnformeerd.

Lees meer over Brabant Praat.