24 feb: webinar RES voor raadsleden

Op 11 december 2020 heeft de Stuurgroep RES West-Brabant ingestemd met de RES 1.0. Daarmee ligt de RES 1.0 op dit moment ter besluitvorming bij de individuele besturen. Om raadsleden en bestuurders van de waterschappen en provincie vanuit de regio zo goed mogelijk te informeren over deze RES 1.0 organiseren wij op 24 februari 2021 een webinar. Deze digitale bijeenkomst zal plaatsvinden van 20:00 uur tot 21:30 uur.

In het webinar behandelen we de RES 1.0. Dit doen we met een afwisselend programma vanuit een professionele studio. Experts en betrokkenen lichten toe wat de toevoegingen en aanpassingen zijn ten opzichte van de Concept-RES. Zij verduidelijken daar waar nodig de plannen, het proces en gemaakte keuzes. En ze belichten de zorgen, voorkeuren en vragen van inwoners en belanghebbenden. Het webinar zenden we live uit via YouTube. Tijdens de uitzending kunt u via de chat vragen stellen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar.

Terugkijken

Update 26 februari 2021 – Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor dit webinar. Inmiddels is dit uitgezonden.

U kunt dit webinar wel terugkijken via onderstaande link.

> WEBINAR VOOR RAADSLEDEN EN BESTUURDERS TERUGKIJKEN