Kijk het webinar ‘Zon, wind en warmte’ terug

Met het webinar ‘Zon, wind en warmte in West-Brabant’ informeert de RES West-Brabant inwoners en bedrijven over het opwekken en inzetten van duurzame energie in de regio. Dit webinar werd op 10 februari 2021 live uitgezonden. U kunt het webinar terugkijken:

-> KIJK HET WEBINAR TERUG

Programma

Experts nemen u mee in de plannen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in onze regio. De uitzending is een afwisselend programma van gesprekken in de studio en filmpjes op locatie. U krijgt meer informatie over de omslag naar een duurzame energievoorziening en worden de plannen, het proces en gemaakte keuzes voor duurzame energie in de regio West-Brabant toegelicht.

Aanleiding

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen. Hoe dat moet wordt onderzocht in 30 energieregio’s in Nederland. Elke regio bekijkt waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas. Dit plan noemen we de Regionale Energiestrategie (RES). De eerste versie van dit plan voor West-Brabant (RES 1.0) is inmiddels af.

Bekijk de RES 1.0

Titel

Hier kunt u uw tekst plaatsen