Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie opzoek naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien willen we dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Openstelling subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999. De subsidie wordt alleen toegekend als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale subsidie. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie.

Eerdere subsidierondes

In de periode oktober 2018 tot en met september 2019 zijn er drie subsidierondes geweest. In totaal hebben 22 samenwerkingsverbanden provinciale subsidie voor hun projecten gekregen. De projecten hadden uiteenlopende onderwerpen. Van het collectief opwekken van duurzame energie bij industrieterreinen, specifieke solar-oplossingen voor daken en gevels, het professionaliseren van nieuwe en bestaande lokale zoncoöperaties tot het op een innovatieve manier verbinden en in beweging brengen van initiatieven rond het opwekken van eigen betaalbare, duurzame energie voor inwoners. Lees meer over deze initiatieven.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige rondes

Ten opzichte van vorige rondes zijn er een aantal aanpassingen gedaan in de subsidieregeling. Belangrijkste wijziging is dat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst aan de hand van het ‘first come, first served’-principe (in plaats van een tender met een vaste inschrijfperiode). De maximale subsidie in deze ronde bedraagt € 24.999.

Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?

Vooraf raadpleegt u als subsidieaanvrager de stichting Brabant geeft Energie voor een inschatting van de kansen en risico’s van het project en het opstellen van het projectplan. De Stichting denkt graag met u mee en verwerkt uw kansen en risico’s in een formulier. Met dit formulier kunt u uw aanvraag indienen bij het subsidieloket.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en de beoordelingscriteria, leest u in de subsidieregeling energie van de provincie. Voor rechtstreeks contact met de stichting Brabant geeft Energie kunt u contact opnemen met Minke van Boekel ([email protected]) of bekijk de pagina van Brabant geeft Energie.