Op 20 april 2022 organiseert de energieregio West-Brabant, samen met Generation Energy, een werkatelier. Dit is een interactieve bijeenkomst. Aan de hand van een serious game voeren deelnemers met elkaar het gesprek over hoe aardgas uit de regio gespeeld kan worden.

Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 april is Urgenda te gast in de Zuid­westelijke Delta. De organisatie reist van Breda naar Noord-Beveland en van Goeree-Overflakkee naar de Hoekse Waard.

Op 25 maart was de laatste bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd gehouden bij STRND in Breda, met een gevarieerde groep deelnemers. Onder hen was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was. De sfeer was prettig, een deel van de bijeenkomst kon buiten in het zonnetje plaatsvinden en er ontstonden mooie dialogen tussen de deelnemers.

Voor de bijeenkomsten van Brabant Praat, zijn ruim 20.000 uitnodigingen verstuurd naar willekeurig gekozen adressen in West-Brabant. Inwoners die de brief ontvingen, konden zich aanmelden. Uit deze aanmeldingen werden weer een aantal mensen ingeloot.

Maar wie zijn dan die ingelote deelnemers? Hoe wat is hun achtergrond? Wat beweegt hen om mee te praten over dit onderwerp? En hoe hebben zij de bijeenkomst ervaren? Dat vragen we gewoon!

 

Wie zijn toch die mensen?

Een van de deelnemers op 21 februari was Henk van den Berg (26 jaar). Henk is 3e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Breda University of Applied Sciences (voormalig NHTV).

Interesse in klimaat en duurzaamheid

“De reden dat ik mij heb aangemeld is omdat ik op meerdere vlakken geïnteresseerd was in de bijeenkomst. Enerzijds heb ik veel interesse in duurzaamheid, klimaat en energie, hoe dat ons bezighoudt en wat we er aan kunnen/moeten doen. Aan de andere kant vanwege mijn achtergrond in de Ruimtelijke Ordening, waar ook energie een steeds belangrijker onderdeel wordt en ik graag wilde zien hoe zo’n bijeenkomst in zijn werk gaat. Ik wilde graag meedoen, omdat ik weet hoe belangrijk het kan zijn, dat wij als inwoners onze stem en mening laten horen over zulke opgaven”.

 

Verschillende mensen, verschillende zorgen

“Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst en ben ik blij dat ik geweest ben. Er waren mensen met veel verschillende achtergronden die hun eigen vragen en zorgen hadden. Door daarover te praten wordt er voor zowel de politiek als de inwoners veel dingen duidelijker. Daarom denk ik dat het goed is dat er een reeks van bijeenkomsten is opgezet, zodat meer mensen die allemaal hun eigen mening hebben zich hierover kunnen laten horen waardoor er hopelijk een goed resultaat uit komt voor iedereen”.

 

Fijn om betrokken te worden

“Om als inwoner en jongere betrokken te worden bij de energietransitie vind ik heel goed en het voelt fijn. Ik hoop dan ook dat dit meer gebeurt. Uiteindelijk zullen wij jongeren natuurlijk het meest te krijgen maken met de energietransitie, dus is het belangrijk om hierover mee te praten. Of dat nu voldoende gebeurt vind ik lastig om aan te geven. Zelf ben ik eigenlijk per toeval bereikt door een doorgestuurde uitnodiging, dus ik denk dat er vanuit dat standpunt zeker kansen liggen om meer te doen zodat er meer jongeren bereikt worden” aldus Henk.

 

 

Dit voorjaar organiseert de Brabantse Milieu Federatie weer de training Energieboswachter. Deze is onmisbaar voor leden van energiecoöperaties en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.

Op 21 maart was de vierde bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd gehouden op Fort Altena in Werkendam, met een grote gevarieerde groep.

Rabobanken Breda Amerstreek, De Zuidelijke Baronie, West-Brabant Noord, Zeeuwse Delta, Zeeuws-Vlaanderen en Zuidwest-Brabant nodigen je uit voor een bijeenkomst op 12 april 2022.

Op 9 maart was de derde bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd online gehouden, met een grote gevarieerde groep. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was.

Kennismaken
De host opende de bijeenkomst en leidde de dag in. Aan de hand van een interactieve kennismaking kwamen deelnemers meer over elkaar te weten. Denk aan leeftijd, woonsituatie en de mate van zorgen over het klimaatprobleem.

Wethouder aan het woord
De deelnemers werden vervolgens welkom geheten door Kevin van Oort, wethouder in gemeente Geertruidenberg: “Fijn om met zovelen een bijdrage te leveren aan de energieregio. We zien graag dat inwoners nadenken, al vroeg in het proces. De Regionale Energiestrategie is een opgave vanuit het Rijk. Vandaag gaan we het hebben over die warmte. De energierekening is aan de orde van de dag, dus juist belangrijk om met elkaar hierover na te denken”.

Mini-college
Hierna gaf Timo Lagarde een mini-college. Hierin nam hij de deelnemers in vogelvlucht mee in allerlei ontwikkelingen. Timo is werkzaam bij Groen Licht, een adviesbureau in de energietransitie. Hij is Coördinator Warmte van de RES West-Brabant, en vanuit die rol bezig om samen met alle RES-partners een Regionale Structuur Warmte te ontwikkelen. Dit een toekomstplan voor de verandering naar duurzame warmtevoorziening op regionale schaal.

In het college stond Timo stil bij het Klimaatakkoord dat in 2019 Parijs is vastgesteld, wat dit concreet betekent en voor welke uitdagingen we staan. Daarna ging hij onder andere in op verschillende manieren om een woning te verduurzamen.

Tijdens het college kwamen al veel verhalen, zorgen en ideeën los. Bijvoorbeeld over de stijgende gasprijzen. En hoe om te gaan met de gasleidingen in de toekomst, als we van het aardgas af gaan. Kunnen deze dan niet gebruikt worden voor zogenaamd groen gas? En veroorzaken we geen nieuwe klimaatproblemen door vervuilende materialen die gebruikt worden tijdens de overstap naar schone energie? En wat kan de gemeente voor huurders betekenen in dit hele proces?

Samen aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers in kleine groepjes (in breakout rooms) met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Iedere deelnemer schreef voor zichzelf op, welke zorgen, behoeften, ideeën en aanbevelingen meegegeven werden aan de wethouder. Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren.

Plenaire terugkoppeling
Tot slot was er een plenaire terugkoppeling. Iedere gespreksleider presenteerde de uitkomsten van de tafelgesprekken aan de overige deelnemers en de wethouder. Vanuit de deelnemers kwam een vraag om duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over verduurzaming. En specifieke informatie voor huurders. De persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0

Eind februari vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats waarin deelnemers in gesprek gingen over kosten en keuzes in duurzame warmte en gaven zij de politiek advies. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van Brabant Praat, een initiatief van de Energieregio West-Brabant. In totaal zijn er 6 bijeenkomsten. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 9 en 12 maart.

Onder de deelnemers was veel enthousiasme en grote betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug op waardevolle eerste bijeenkomsten, waarin veel informatie is uitgewisseld, behoeften, zorgen en ideeën zijn gedeeld. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende West-Brabantse gemeenten, met verschillende leeftijden, inkomens en woonsituaties. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten met elkaar.

Een van de deelnemers was Henk van den Berg, 26 jaar en 3e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Breda University of Applied Sciences (voormalig NHTV).

“Ik was om meerdere redenen geïnteresseerd in de bijeenkomst. Enerzijds heb ik veel interesse in duurzaamheid, klimaat en energie, hoe dat ons bezighoudt en wat we eraan kunnen en moeten doen. Aan de andere kant vanwege mijn achtergrond in de Ruimtelijke Ordening, waar ook energie een steeds belangrijker onderdeel wordt. Ik wilde graag zien hoe zo’n bijeenkomst in zijn werk gaat. Omdat ik weet hoe belangrijk het kan zijn dat wij als inwoners onze stem en mening laten horen”.

Belangrijk om mee te praten

Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel verhalen, zorgen en vragen los. Zorgen die gedeeld werden, zijn bijvoorbeeld de hoge energierekeningen. Jongere deelnemers gaven aan weinig zicht te hebben op de energiekosten bijvoorbeeld omdat zij een vast bedrag per maand betalen aan een huisbaas. De ervaringen van de anderen gaven meer inzicht, maar baarde ook zorgen voor de toekomst. Toch deed een andere deelnemer nadrukkelijk de oproep, positief te blijven en naar oplossingen te zoeken met elkaar. Daarnaast was er vanuit de inwoners een vraag naar duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over duurzaamheid.

Henk vervolgt: “Ik ben blij dat ik geweest ben en ik vond het een geslaagde bijeenkomst. Alle deelnemers hadden hun eigen vragen en zorgen. Door daarover te praten wordt er voor zowel de politiek als de inwoners veel dingen duidelijker. Daarom denk ik dat het goed is dat er een reeks van bijeenkomsten is opgezet, zodat meer mensen gehoord worden. Om als inwoner en jongere betrokken te worden bij de energietransitie vind ik heel goed en het voelt fijn. Ik hoop dat dit meer gebeurt. Uiteindelijk zullen wij jongeren natuurlijk het meest te krijgen maken met de energietransitie, dus is het belangrijk om hierover mee te praten”.

Inwoners onmisbaar

De overheid wil dat er in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt in Nederland. Waar onze warmte vandaan komt, gaat dus de komende jaren veranderen. Maar hoe blijft dit betaalbaar?  Welke keuzes willen mensen eigenlijk hebben? En wat mag keuzevrijheid kosten? Daarover gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.

Petra Koenders, wethouder in gemeente Bergen op Zoom, was aanwezig bij de eerste bijeenkomst. “In West-Brabant zoeken we naar oplossingen voor aardgasvrij wonen. Samenwerking is hierbij essentieel en we moeten op allerlei innovatieve manieren aan de slag. Binnen dit vraagstuk is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel”. Klaar Koenraad, wethouder in gemeente Roosendaal, was aanwezig bij de tweede bijeenkomst, deze werd online gehouden. Ook zij benadrukte het belang van aardgasvrij wonen en samenwerking tussen inwoners en gemeenten: “Het lijkt nog ver weg, maar we moeten nú de juiste stappen zetten om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Dit is het moment om mee te denken en praten. Zodat we er straks klaar voor zijn”.

Vervolg

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 9 en 12 maart. Aan deze bijeenkomsten zullen zo’n 20 mensen per keer deelnemen. Meer informatie vindt u op https://energieregiowb.nl/brabantpraat/