Maandag 12 september was de vierde bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum. De vierde in de reeks van vijf sessies. Hier vind je een korte terugblik.

Maandag 11 juli was de derde bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum. De derde in de reeks van vijf sessies. Hier vind je een korte terugblik.

Op 14 oktober organiseren de energieregio West-Brabant, Stichting Support ONS 2050 en Rabobank een bijeenkomst voor energiecoöperaties.  Naast de coöperaties zijn ook andere geïnteresseerde partijen van harte welkom om een evenwicht te zoeken in de verdere professionalisering van de coöperaties.

Voor de verduurzaming van woningen en bedrijven zijn verschillende opties: bijvoorbeeld warmtepompen, groen gas, kleine warmtenetten en grote warmtenetten. De in 2021 uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse onderzoek) heeft laten zien dat een groot warmtenet een relatief kosteneffectieve optie is, vooral voor de stedelijke gebieden. De regio’s West-Brabant en Hart van Brabant lieten de kansen voor een grootschalig warmtenet nader onderzoeken.

Op 16 juni 2022 organiseerde de energieregio West-Brabant een Professioneel Werkberaad Elektriciteit. In deze bijeenkomst werden de deelnemers uitgedaagd samen te bouwen aan slimme oplossingen.

We hebben gebruik gemaakt van loting om een diverse groep mensen te bereiken. Zo doen er aan de bijeenkomsten mensen mee van verschillende woonplaatsen en leeftijden. Door loting zorgen we ervoor dat stemmen die we vaak minder horen goed vertegenwoordigd zijn.

Tijdens de vijf bijeenkomsten in de maanden juni, juli en september 2022 gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. Dat zal worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Iedereen die is ingeloot voor Brabant Praat heeft namens ons een e-mail ontvangen. Ook de uitgelote deelnemers zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst is al snel, namelijk op 13 juni. We kijken uit naar ieders komst!

Lees hier meer over Brabant Praat.