Voor de verduurzaming van woningen en bedrijven zijn verschillende opties: bijvoorbeeld warmtepompen, groen gas, kleine warmtenetten en grote warmtenetten. De in 2021 uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse onderzoek) heeft laten zien dat een groot warmtenet een relatief kosteneffectieve optie is, vooral voor de stedelijke gebieden. De regio’s West-Brabant en Hart van Brabant lieten de kansen voor een grootschalig warmtenet nader onderzoeken.

Op 16 juni 2022 organiseerde de energieregio West-Brabant een Professioneel Werkberaad Elektriciteit. In deze bijeenkomst werden de deelnemers uitgedaagd samen te bouwen aan slimme oplossingen.

We hebben gebruik gemaakt van loting om een diverse groep mensen te bereiken. Zo doen er aan de bijeenkomsten mensen mee van verschillende woonplaatsen en leeftijden. Door loting zorgen we ervoor dat stemmen die we vaak minder horen goed vertegenwoordigd zijn.

Tijdens de vijf bijeenkomsten in de maanden juni, juli en september 2022 gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. Dat zal worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Iedereen die is ingeloot voor Brabant Praat heeft namens ons een e-mail ontvangen. Ook de uitgelote deelnemers zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst is al snel, namelijk op 13 juni. We kijken uit naar ieders komst!

Lees hier meer over Brabant Praat.

Tom van Sittert (JongRES) en Thomas Haitsma (betrokken bij RES West-Brabant) bezochten pas The Future of Energy, opgezet om jongeren te interesseren voor de energietransitie.

Op 20 april 2022 organiseerde de energieregio West-Brabant samen met Generation Energy een interactief werkatelier. We speelden een serious game over de eerlijke verdeling van duurzame warmte in de regio. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst.

Iets meer dan een week geleden vertrok Urgenda voor de eerste dag van de Regiotour door de Zuidwestelijke Delta. Ben je ook benieuwd naar hoe dit is geweest?