Interview Olga Vrolijk

“Draagvlak bij inwoners is cruciaal. Communicatie en participatie spelen hierbij een belangrijke rol.”

Olga, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant?

“Vanuit communicatiebureau Code Groen werk ik aan duurzame projecten. Voor de RES West-Brabant geef ik de communicatie en participatie in de regio vorm. Hierbij werk ik samen met onder andere het programmateam en gemeenten in de regio. We bekijken wat op lokaal niveau nodig is om de communicatie en participatie te versterken. Het doel hiervan is om meer inwoners bekend te maken met de energietransitie in het algemeen en de ontwikkelingen in West-Brabant specifiek.

Hiervoor adviseer ik over de communicatie en participatie op hoofdlijnen, maar ik schakel ook naar de uitvoer. Zo organiseer ik bijeenkomsten, onderhoud ik contact met stakeholders, ondersteun ik als gespreksleider, zorg dat de website actueel is en ontwikkel relevante content. Ik denk dus mee over de activiteiten in de regio en werk ideeën gezamenlijk met anderen uit.”

 

Welke mooie ontwikkelingen zie je ontstaan?

“Ik vind het mooi dat er aandacht is voor het bereiken van verschillende inwoners in de samenleving. Creëren van draagvlak onder inwoners is cruciaal voor de energietransitie. Het afstemmen van de communicatie op verschillende doelgroepen is dus van groot belang. Zo hebben we voor het participatietraject ‘Brabant Praat’ unieke software laten bouwen om een representatieve groep willekeurige inwoners te bereiken. Ook hebben we uitnodigingen geschreven in toegankelijke taal en aangeboden in meerdere talen. Hierdoor is een diverse groep inwoners bereikt die varieerde in leeftijd, woonsituatie en kennisniveau. We hebben hierbij ook extra acties uitgevoerd om jongeren en jongerenorganisaties te bereiken. De energietransitie raakt hen, nu en vooral in 2050.

Daarnaast geven leefstijlmodellen inzicht in welke vormen van communicatie en participatie het beste bij welke doelgroep passen. Dat helpt bij het opzetten van verschillende activiteiten en de communicatie hierover.”

 

Waar ben je trots op?

“Ik noemde ‘Brabant Praat’ net al even. Dit is een participatietraject dat ik samen met bureau EMMA heb georganiseerd. Het bestond uit een inwonersdialoog over betaalbare energie en een burgerforum over de verdeling van duurzame energiebronnen in de regio. Dit was het eerste burgerforum in Nederland dat zich over de vraag heeft gebogen hoe we de komende jaren aan de slag gaan met duurzame, grootschalige opwek. Best bijzonder dus.

Daarnaast is ons met Brabant Praat gelukt een gevarieerde groep inwoners te bereiken die écht met elkaar in gesprek gingen. Zo gaf een oudere deelnemer aan dat ze weerstand voelde bij het veranderende landschap. Als ze een stuk ging fietsen stoorde ze zich aan de windmolens in haar omgeving. Een jongere deelnemer legde uit wat voor hem de urgentie van de energietransitie was en sprak zijn zorgen over de toekomst uit. Dit gaf de oudere deelnemer een ander inzicht. Ze vroeg zich vervolgens hardop af waarom ze zich zo druk maakte. Ze erkende ook dat de jongere generatie hard nodig is binnen dit vraagstuk, omdat zij niet in weerstand blijven hangen maar gewoon in actie komen. Mooi om te zien hoe mensen dichter bij elkaar komen als zich openstellen voor elkaars visie op het vraagstuk.”

 

Wat zou je inwoners willen laten weten?

“Het vraagstuk van de RES gaat over de duurzame manieren van elektriciteit opwekken en onze huizen verwarmen. Hiervoor wordt de term ‘energietransitie’ gebruikt. Daarmee kan het overkomen alsof het vooral een technisch vraagstuk is dat over elektriciteitsnetten en zonnepanelen gaat . Maar het is een veel breder vraagstuk. Het gaat bijvoorbeeld ook over de manier waarop wij onze samenleving inrichten en wat daarbij rechtvaardig is. Hoe kunnen alle inwoners meedoen en de kosten en baten eerlijk over inwoners en bedrijven verdeeld worden? Hoe kunnen we energiearmoede tegengaan en voorkomen dat huishoudens achteropraken in de energietransitie? Welke rol kunnen het sociaal domein en gemeenten hierin spelen? Welke rol spelen communicatie en participatie hierin?

Dit zijn zomaar wat vragen waar we ons binnen de RES zorgvuldig over buigen om een groene wereld achter te laten voor de volgende generaties.

 

Waar staat de RES over een paar jaar, hoop je?

“Ik hoop dat de RES dan bij steeds meer inwoners bekend is, dat zij zich betrokken voelen bij deze verandering en actief mee kunnen doen.”

 

 

 

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons