Interview Mary van der Torre

“We moeten met elkaar bekijken hoe we het aanbod van elektriciteit beter in balans kunnen brengen met de vraag naar elektriciteit.”

Mary, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant? 

“Ik werk bij Enexis Netbeheer als senior partner energietransitie. Vanuit die rol ben ik onder andere betrokken bij het Programma-team en het RES-team. Daar deel ik onze kennis over de impact van plannen op het elektriciteitsnet en welke efficiëntere opties er beschikbaar zijn. Voor Enexis Netbeheer is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen er zijn binnen (en buiten) de RES. Dit is van belang voor het aanleggen, beheren en onderhouden van onze netten en het balanceren tussen vraag en aanbod.

De energieregio West-Brabant grenst aan de oostkant aan de energieregio Hart van Brabant. Dit betekent voor Enexis dat er meerdere gemeenten uit beide regio’s gebruik maken van een station. Het is dan voor iedereen belangrijk om te weten dat zon- of windprojecten in dit gebied impact kunnen hebben op de andere RES-regio. Ik hou dit vanuit Enexis goed in de gaten en ben zelf ook betrokken bij de RES Hart van Brabant.”

 

Welke mooie ontwikkelingen zie je ontstaan in de afgelopen jaren?

“In West-Brabant is de samenwerking tussen de gemeenten, provincie, waterschap en netbeheerder heel goed. We zien het als onze gezamenlijke opgave om de doelen te behalen en zien dat we daardoor breder moeten kijken dan alleen naar opwek. Dit doen we door integraal te programmeren en prioriteren. We zien we in de regio al veel mooie zon- en windprojecten verschijnen. Vooral de ontwikkeling van zon op bedrijfsdaken gaat veel harder dan we dachten. Deze opwek van zon kan dan zoveel mogelijk meteen gebruikt worden door het bedrijf zelf.  Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van batterijen om de opgewekte energie op een ander moment (als de zon niet schijnt) te gebruiken.”

 

Welke uitdagingen zie jij voor de komende jaren binnen de RES West-Brabant?

“Het elektriciteitsnet in Nederland staat onder druk. Zonneparken schieten uit de grond en de vraag naar elektriciteit groeit doordat we elektrisch rijden en verwarmen. Deze ontwikkelingen gaan veel sneller dan het tempo waarop we de benodigde netuitbreidingen kunnen realiseren. Bovendien komen ze vaak op plekken die we een paar jaar terug niet konden voorspellen. Het uitbreiden van het net moet sowieso gebeuren – en zo snel en zo slim mogelijk. We moeten daarom ook met elkaar bekijken hoe we het aanbod van elektriciteit beter in balans kunnen brengen met de vraag naar elektriciteit. Als we samen aan de slag gaan komen we het snelst tot de beste oplossingen. Zo houden we het elektriciteitsnet voor iedereen toegankelijk.”

 

Wat zou je gemeenten wil laten weten?

“Het proactief reserveren en vergunnen voor ruimte voor energie-infrastructuur gebeurt niet altijd tijdig door gemeenten. Maar door het vooraf aanwijzen en vrijhouden van locaties voor bijvoorbeeld stations en tracés onder de grond kan veel tijd gewonnen worden.  Samen afstemmen is daarom belangrijk.“

 

Waar staat de RES over een paar jaar, hoop je?

“Dan hebben we ons RES-doel gehaald (of zijn we goed op weg) door slim om te gaan met de beperkte netcapaciteit en gezamenlijk integraal te programmeren en prioriteren.”

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons