Interview Klaar Koenraad

“Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen.”

Klaar, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant? 

“Voordat ik wethouder werd, heb ik altijd in de zorgsector gewerkt. Bij verschillende zorginstellingen hield ik mij bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de zorg. Daarnaast zat ik al acht jaar in de gemeenteraad van Gemeente Roosendaal. Totdat ik in 2018 werd verkozen tot wethouder. Vanaf dat moment houd ik mij bezig met onder andere de thema’s energie en warmte, circulaire economie en natuur en landbouw. Vanuit die rol ben ik ook voorzitter van de stuurgroep RES geworden.”

 

Waar houdt de stuurgroep zich precies mee bezig?

“In de Stuurgroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio, de provincie en het waterschap. Deze groep stuurt de uitvoering van RES 1.0 en de ontwikkeling van RES 2.0. We nemen besluiten over ontwikkeling, afstemming en uitvoering van de RES’en. Dit alles binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken (uit de Samenwerkingsafspraken RES 2030, 2018). En wanneer nodig betrekken ik en mijn mede-stuurgroepleden de betrokken gemeenteraden en andere bestuurders.”

 

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots op de samenwerking in onze regio. Want soms beseffen we het niet, maar zo’n samenwerking is eigenlijk heel bijzonder! Ons netwerk bestaat uit wethouders uit 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, twee waterschappen en een netbeheerder. Dat is niet zomaar 1-2-3 opgezet. Maar dat is ons toch maar mooi gelukt. Er is een fijne cultuur neergezet waarin we elkaar helpen met de vraagstukken die er liggen.

En we werken samen in een gevarieerde regio. Je vindt er een mooie mix van stad, landschap, zand, klei, wind en zon. Als we elkaar op deze manier blijven helpen dan zijn wij echt tot hele goede dingen in staat en kunnen we mogelijkheden nog beter benutten.

Ik ben ook trots op ons Brabantse burgerpanel over duurzame warmtevoorziening en het burgerpanel over eerlijke verdeling van duurzame energiebronnen in de regio. Hier krijgen inwoners de kans om mee te praten over de plannen uit de RES 1.0. Een belangrijke taak, want er zijn afgelopen tijd nieuwe uitdagingen bijgekomen zijn. Zoals schaarste op het net.  We zijn de dialoog aangegaan inwoners en zij zijn tot adviezen gekomen voor de bestuurders. En dat is echt uniek!”

 

Waar staat de RES over een paar jaar, hoop je?

“De transitie naar een energiesysteem zonder CO2-uitstoot is een grote uitdaging. Daarbij is volgens mij de belangrijkste vraag: hoe organiseren we dat samen. En vooral, hoe zorgen we dat iedereen meedoet? Ik hoop dat we over drie jaar alle inwoners betrokken hebben bij deze uitdaging. En dat het daardoor voor hen duidelijk is wat precies aan hen gevraagd wordt. Dat zij weten welke stappen zij moeten ondernemen. Daarbij vind ik het enorm belangrijk dat echt iedereen mee kan doen. Juist ook de mensen die wat minder te besteden hebben.

En heel concreet, ik hoop dat over drie jaar, iedereen de stap heeft genomen om hun huis te isoleren. Isoleren is namelijk een mooie eerste stap. Een stap waar je nooit spijt van krijgt, want het loont altijd!”

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons