Interview Gerda Clement

Gerda, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant?

“Ik ben werkzaam bij het Waterschap Brabantse Delta als secretaresse. Vanuit deze functie geef ik ondersteuning aan de opgaven van de Regionale Energietransitie in West-Brabant. Ik ondersteun met name de procesregisseur en het programmateam. Mijn taken zijn onder andere het plannen van afspraken en notuleren tijdens bijeenkomsten. Ook in eerdere functies heb ik me altijd beziggehouden met plannen, organiseren en notuleren, bijvoorbeeld bij bestuurdersoverleggen en cliëntenraden.

Daarnaast ben ik echt een natuurmens. Ik ontdek graag mooie natuur in het binnen- en buitenland. Ik vind het heel fijn dat ik vanuit deze functie een steentje kan bijdragen aan de overstap naar duurzame energie en behoud van natuur.”

 

Ben je in je privéleven ook bezig de overstap naar duurzame energie?

“Jazeker. Thuis proberen we zuinig om te gaan met energie. En we denken ook na over bijvoorbeeld zonnepanelen. De zon geeft gratis energie en zorgt voor groene stroom die altijd beschikbaar is. Maar we wonen is een appartementencomplex, dus waar kunnen we deze het beste plaatsen? Of schijven we ons in voor een collectief project in de buurt? Dat zijn vragen die me bezighouden.”

 

Welke uitdagingen zie je binnen de RES?

“Een van de vragen waar de RES zich mee bezighoudt is de grootschalige opwek van duurzame energie. En dat is wel een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Want je kunt niet zomaar overal windmolens neerzetten en je moet met veel zaken rekeninghouden. Ze mogen niet te dicht bij huizen staan, maar ook niet in alle natuurgebieden. Sommige gebieden zijn beschermd en de windmolens mogen bijvoorbeeld ook de luchtvaart niet beïnvloeden. Maar we willen met z’n allen vooruit en dat is waar we ons met de RES op richten: wat kan wel? En hoe gaan we dat doen?

Een andere uitdaging is de netschaarste. Steeds meer mensen hebben (duurzame) elektriciteit nodig. Al deze elektriciteit moet vervoerd worden door de kabels die er op dit moment liggen, het elektriciteitsnet. Maar omdat de groei van elektriciteit zo groot is, kunnen netbeheerders het nauwelijks bijbenen. Dat zijn best moeilijke dingen die nog opgelost moeten worden.”

 

Waar staat de RES over een paar jaar, hoop je?

“Ik hoop dat steeds meer inwoners in de regio mee gaan doen. Dat mensen thuis denken: hé ja, de overstap naar meer duurzame energie is nodig en daar kunnen wij ook een steentje aan bijdragen. Daarnaast hoop ik dat die overstap dan voor iedereen financieel haalbaar is. Want als je van het gas af wilt en een ander soort installatie nodig hebt, komen daar toch extra kosten bij hè. Tot slot hoop ik dat de informatie over duurzame energie voor iedereen goed te begrijpen is. Het geeft me voldoening dat we hier vanuit de RES iedereen dag kleine stapjes in zetten.”

 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons