Contourennotitie RES West-Brabant

In West-Brabant zoeken we naar oplossingen en werken we aan een duurzame regio, zoals de verduurzaming van onze energievoorziening. Onze energie-ambities verwoorden we in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES zoeken we uit waar en hoe we in 2030 duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien. En wat de betekenis is voor de regionale energie-infrastructuur. De balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur staat voorop. We betrekken inwoners, bedrijven en anderen bij de keuzes die we maken.

In de Contourennotitie RES West-Brabant geven wij, de gezamenlijke overheden in de regio West-Brabant, de hoofdlijnen en bestuurlijke keuzes die we in de RES willen gaan maken. Vanuit de missie om in West-Brabant samen te werken aan een regio waarin het goed wonen, werken en leven is.

> Download de Contourennotitie