Terawattuur

Opheldering over terawatturen, kilowatturen, petajoules en anndere eenheden.

Energie is zo’n onderwerp waarbij niet altijd over dezelfde eenheid gepraat wordt. Dat maakt het soms lastig, vooral als je wil vergelijken. Daarom vertellen we hier nog even iets over de verschillende eenheden van energie. Want wat is ook alweer een Terawattuur? En wat moet er in de RES staan over (hernieuwbare) energie?

Welke eenheden verbruikte energie zijn er?

Gaat het om de hoeveelheid verbruikte energie, dan wordt er meestal gesproken over kilowattuur (kWh; wordt meestal gebruikt voor elektrische energie), joules (J; standaard voor allerlei soorten energie) en calorieën (zoals bij voeding of bij sport).

Gaat het om vermogen, dan spreken we vooral van de watt (W). In enkele gevallen gebruiken we ook nog de paardenkracht (pk).

Een Terawattuur. Wat is dat nu precies?

Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh) = 3,6 Petajoule (PJ).
Ter referentie: Een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar. Een smartphone 2 kWh.*

De doelstelling uit het Klimaatakkoord is om in Nederland 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Dat kan bijvoorbeeld met bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen.

• Windmolens op zee worden hierin niet meegerekend.
• Zon op daken tellen mee vanaf 15 kWh, ca. 60 panelen.

(* Bron: Rapportage systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050, CE Delft 2019 en Klimaatmonitor, Ministerie van I&W) (Bron: Milieu Centraal, Regionale Energiesrategie Nationaal Programma.)