Terugblik op de 4e bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum

Op maandag 12 september vond de vierde bijeenkomst van het burgerforum in de regio West-Brabant plaats. Tijdens dit burgerforum gaan inwoners uit West-Brabant met elkaar in gesprek over duurzame energiebronnen in de regio. Deze bijeenkomst was de vierde in een reeks van totaal vijf bijeenkomsten die plaatsvinden in juni, juli en september. Aan deze bijeenkomst namen 31 inwoners deel en vond plaats van 17.30 tot 21.30 in het Turfschip in Etten-Leur.

Het burgerforum wordt georganiseerd door de RES-regio West-Brabant. Lees hier meer over het Brabant Praat-burgerforum.  

Terugblik 

Het programma begon met een kort welkom door de host Jonneke Stans, gedurende een gezamenlijk diner in kleinere groepen. Na het diner blikte Victor van den Berg, inhoudelijk expert en voormalig-procesregisseur RES West-Brabant, kort terug op wat in de drie eerdere sessies is besproken. Ook blikte hij vooruit op het verdere proces van het burgerforum en waar het advies toe moet leiden.

 

Toelichting onderzoek Enexis

Vervolgens lichtte expert Mary van der Torre van Enexis Netbeheer het onderzoeksrapport toe. Door de RES West-Brabant is bepaald om drie optimalisatiesporen te verkennen: Lichte verschuiving (1), Systeemefficiëntie (2) en Innovatie (3). Dit zijn theoretische denkrichtingen over het invullen van de RES 2.0 ambitie. Enexis is gevraagd een kwalitatieve duiding te geven over de mogelijke relatie van verschillende sporen tot de netimpact.

   

Programma en proces 

Na de toelichting van het Enexis onderzoeksrapport, vervolgde Jonneke Stans de bijeenkomst met een doorloop van het programma en uitleg over beleidsadviezen.

Publieksverslag

Het publieksverslag van de vorige bijeenkomst op 11 juli is van tevoren via de mail met deelnemers gedeeld. Deelnemers gaven aan dat het verslag goed verwoord is en dat ze akkoord zijn met publicatie.

Tips beleidsadviezen

Jonneke legde uit wat een beleidsadvies een beleidsadvies maakt en gaf tips om tot een goed beleidsadvies te komen. Een van de tips was om met het schrijven van een beleidsadvies van een probleem, via doelen naar oplossingen toe te werken:

  • “Wat zien we?” om zo het probleem in kaart te brengen.
  • “Wat willen we?” om zo doelen op te stellen.
  • Wat willen we met dit advies bereiken?” om zo oplossingen te formuleren voor het probleem.

   

Ronde 1: van idee naar concept 

Vervolgens kregen de deelnemers een uur de tijd om van ideeën die tijdens sessie 3 waren bedacht tot conceptadviezen te komen binnen de vijf thema’s. Elke tafel besloeg één van de vijf thema’s en per tafel was er een gespreksbegeleider. Deelnemers werden gevraagd om eerst persoonlijk een top-3 te formuleren van de belangrijkste ideeën en aan de hand daarvan vrij rond te lopen tussen de tafels (open space). De vijf thema’s (en gespreksbegeleiders) waren:

  • Tafel 1: Energiebronnen (Iris Adriaansen, Waterschap Brabantse Delta)
  • Tafel 2: Energienet en opslag (Chico Kablau, Projectleider energietransitie gebouwde omgeving bij Gemeente Moerdijk)
  • Tafel 3: Landschappelijke inpassing (Barbet Hendriks, Adviseur Energieke Wijken at Gemeente Breda)
  • Tafel 4: Betrekken van inwoners (Anneke van Omme, Communicatieadviseur gemeente Oosterhout)
  • Tafel 5: Energietransitie algemeen – open tafel (Coen Nieuwpoort, Groen Licht)

Tijdens de gespreksrondes kwamen deelnemers samen tot conceptadviezen voor elk thema.

Ronde 2: van concept naar advies

In ronde 2 kregen de deelnemers weer een uur de tijd om van conceptadviezen tot definitieve adviezen te komen. Iedere gespreksleider behandelde de conceptadviezen van zijn/haar thema uit ronde 1. Deze concepten werden één voor éen gezamenlijk uitgewerkt tot adviezen. De definitieve adviezen werden geschreven op de flip-overs. De uitkomst van ronde 2 was een definitief advies waarin alle zorgen, tips, ideeën verwerkt zijn. Deze adviezen werden snel verwerkt in de presentatie zodat alle adviezen zichtbaar waren voor de deelnemers.

Ronde 3: stemmen over adviezen

In ronde 3 konden de deelnemers stemmen over de geformuleerde adviezen van ronde 2. Aan het begin van ronde 3 werd vastgesteld hoeveel stemmen nodig zijn om een advies aan te nemen (75%). Met 31 aanwezige deelnemers was dat (afgerond) 24 deelnemers. Als duidelijk is dat het merendeel vóór een advies stemt, werd het direct aangenomen. Als het advies net niet werd aangenomen, schuift het door naar de volgende bijeenkomst om daar dan nog bij stil te staan.

Na deze 3 delen was het tijd om af te sluiten. Jonneke blikte met de deelnemers terug op de avond en op het vervolg. Op 26 september is de laatste bijeenkomst van het  burgerforum. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de definitieve adviezen vormen.