Over ons

In de energieregio West-Brabant zetten we ons in voor het maken van de Regionale Energie Strategie.

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie versterkt de lokale samenwerking in West-Brabant. Overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn hier allemaal bij betrokken. Een Regionale Energie Strategie (RES) maken we samen!

In West-Brabant werken gemeenten, bedrijven en organisaties samen in een bestuurlijke stuurgroep, klankbordgroep, ambtelijk kernteam, expertgroep en het programmateam.

 

Vragen?

Neem contact op met [email protected]

“We willen innovaties blijven stimuleren. Je ziet als het om energietransitie gaat, zoveel gebeuren. Ik zie dit als een kans om een positieve golf te veroorzaken, dat is gunstig voor de economie. Maar het is en blijft een enorme uitdaging en opgave. We kijken naar waterwegen, naar infrastructuur, naar nieuwe locaties voor windmolens en zonneparken. Dat moeten we heel zorgvuldig met elkaar bekijken.”

Greetje Bos, wethouder gemeente Breda en voorzitter stuurgroep RES 2030 West-Brabant