Terugblik op de 3e bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum

Op maandag 11 juli vond de derde bijeenkomst van het burgerforum in de regio West-Brabant plaats. Tijdens dit burgerforum gaan inwoners uit West-Brabant met elkaar in gesprek over duurzame energiebronnen in de regio. Deze bijeenkomst was de derde in een reeks van totaal vijf bijeenkomsten die zullen plaatsvinden in juni, juli en september. Aan deze bijeenkomst namen 30 inwoners deel en vond plaats van 17.30 tot 21.15 in het Turfschip in Etten-Leur.

Het burgerforum wordt georganiseerd door de RES-regio West-Brabant. Lees hier meer over het Brabant Praat-burgerforum.  

Presentatie energieopslag

Op verzoek van de deelnemers kwam expert Edwin Weijtmans meer vertellen over energieopslag. Tijdens het diner gaf hij een korte presentatie. Per groep werd één vraag plenair gesteld en door de expert beantwoord. Vragen die op de avond zelf niet beantwoord werden, worden na afloop van de avond schriftelijk beantwoord.

   
Programma en proces door Jonneke Stans

Na de presentatie van de expert vervolgde de host Jonneke Stans het programma met een aantal voorstellen en mededelingen over het proces. Het publieksverslag van de vorige bijeenkomst is van tevoren via de mail met deelnemers gedeeld. Deelnemers gaven aan dat het verslag goed verwoord is en dat ze akkoord zijn met publicatie.

Met elkaar in gesprek

Vervolgens gingen de deelnemers in verschillende samenstellingen aan de slag met het bedenken van ideeën binnen vijf thema’s. Elke tafel besloeg één van de vijf thema’s: energiebronnen, energienet en opslag, ruimte en landschap, betrekken en inwoners en energietransitie algemeen. Er waren vijf gespreksrondes. Bij iedere gespreksronde wisselden deelnemers van tafel, zodat zij over alle vijf de thema’s met elkaar in gesprek gingen.

    

   

 

Afsluiting

Na de gespreksrondes gaf Victor van den Berg (procesregisseur RES West-Brabant) een korte reactie op de avond. Een nieuw inzicht voor hem was de vraag over wat we verstaan onder een eerlijke verdeling. Wellicht moeten we verder kijken dan de verdeling op gemeentelijk niveau en ons meer richten op een gezamenlijke aanpak waarbij gekeken wordt waar het logisch is in de regio. Ook viel hem op dat we veel meer aandacht moeten geven aan energieopslag. Wat hem betreft was de avond een goede basis om na de vakantie met elkaar mee verder te gaan.

Vervolgens legde Jonneke uit dat de groep tijdens de volgende sessie op 12 september adviezen gaat formuleren op basis van de ideeën van vanavond. Er zal een eerste stemronde met elkaar gedaan worden om te bepalen wat deelnemers écht belangrijk vinden. Op basis van de uitkomsten van de stemronde gaat de groep met elkaar in gesprek of alle punten goed zijn meegenomen, of er nuances aangebracht moeten worden etc.

Tijdens de laatste bijeenkomst van 26 september worden de adviezen van het burgerforum voorgelegd aan de stuurgroep van de RES West-Brabant. Een deelnemer stelde de vraag of het burgerforum een terugkoppeling krijgt over wat er met de adviezen wordt gedaan. Jonneke antwoordde dat dit zeker zal gebeuren en dat het burgerforum ook zelf mag aangeven wat zij belangrijk vinden in dit proces.