Interview Timo Lagarde

“Mooi om te zien dat nu steeds meer projecten zichtbaar worden in de regio.”

Timo, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant?

“Ik ben ‘coördinator Warmte’ binnen de RES. Ik houd me bezig met één van de twee hoofdthema’s in de Regionale Energie Strategie: de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving.

Ik werk vooral aan het maken van de Regionale Structuur Warmte. Dit is het toekomstplan voor de regio waarin staat hoeveel warmte we samen willen besparen, waar in de regio warmtenetten logisch zijn, en welke warmtebronnen we gaan gebruiken. Om dit voor elkaar te krijgen organiseren we een werkgroep Warmte, houden we bijeenkomsten met stakeholders en inwoners, laten we onderzoek doen naar warmtebronnen en warmtenetten, en zorgen we ervoor dat de regiobestuurders in de stuurgroep samen keuzes kunnen maken. ”

 

Kun je nog wat meer vertellen over dat spoor warmte?

“Het thema warmte is een van de twee hoofdonderwerpen van de RES West-Brabant. Een groot deel van de RES gaat over duurzame elektriciteit: de opwek door wind en zonne-energie. Het andere grote deel gaat over de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Alle gemeenten maken een Transitievisie Warmte (TVW) en gaan in wijken aan de slag met isolatie, warmtebronnen en warmtenetten. Maar een aantal onderwerpen overstijgt het gemeenteniveau. Vooral: warmtenetten en warmtebronnen.

In onze regio ligt een van de grootste warmtenetten van Nederland: het Amernet. Dit net moet overschakelen op duurzame bronnen. En gemeenten hebben ambities om extra huizen en bedrijven op dit warmtenet aan te sluiten. Dit net gaat over de gemeentegrenzen heen, en zelfs over de regiogrenzen: ook daarom werken we veel samen met onze buurregio Hart van Brabant.

In de RES richten we ons ook op de grote warmtebronnen als geothermie, groen gas en restwarmte. Die kun je niet alleen per gemeente bekijken: Moerdijk heeft bijvoorbeeld heel veel restwarmte van Shell en andere bedrijven, terwijl die warmte vooral in Breda en Oosterhout gebruikt kan worden. En bijna alle gemeenten willen groen gas gebruiken, maar dat is er maar heel weinig. Daarom maken we een ‘bronnenstrategie’: een strategie voor het ‘matchen’ van de juiste bron met de juiste gebruiker. Daarbij spelen vragen als: hoe ga je goed om met de beschikbare bronnen, en hoe verdeel je ze? Welke afspraken maak je daarover? Dat is een heel interessante puzzel die we samen met de partijen in de regio aan het leggen zijn.”

 

Welke mooie ontwikkelingen zie je ontstaan in de afgelopen jaren?

“Ik vind het erg mooi om te zien dat er steeds meer projecten nu zichtbaar worden in de regio. Als ik nu over de Moerdijkbrug rijd, dan zie ik de hoge torenkranen staan bij de bouw van Windpark Streepland langs de A16. Als die windmolens straks beginnen te draaien, worden de verdiensten van dat windpark gebruikt om huizen in de buurt te isoleren. Dat vind ik echt een mooi voorbeeld van een project met meerwaarde voor de omgeving. Het windpark is een langlopend project, dus komt echt niet alleen door de RES. Maar ik vind het wel mooi dat we daar vanuit de RES een bijdrage aan leveren, en dat we de inzichten uit dat project kunnen toepassen voor andere projecten in de regio.

Wat ik ook mooi vind om te zien is dat steeds meer mensen hun eigen huis verduurzamen. Het is ontzettend problematisch dat de energieprijzen nu zo hoog zijn, zeker voor mensen die dit niet kunnen betalen. Daarom werken we in de regio ook aan het tegengaan van energiearmoede. En tegelijkertijd zie je dat veel mensen gewoon zelf aan de slag gaan om hun gasverbruik te verlagen. De rollen glaswol zijn bij de bouwmarkt nog nooit zo hard over de toonbank gegaan als nu. Dat vind ik mooi, dat er allerlei actie en creativiteit loskomt.”

 

Welke uitdagingen zie jij voor de komende jaren binnen de RES West-Brabant?

“Een hele grote uitdaging voor warmte is: hoe zorgen we ervoor dat iedereen straks een duurzame en betaalbare warmtebron heeft? Daarvoor hebben we niet alleen een regionaal plan nodig. Daarvoor moeten we wijk voor wijk, huis voor huis, kieren dichten, apparaten vervangen, isoleren en overstappen op andere warmtebronnen. Ik woon zelf in Teteringen. Ik ben zelf al van het aardgas af, maar al mijn buren nog niet. En het is ook nog niet bekend wat er qua warmte gaat gebeuren in onze wijk. Die onduidelijkheid, dat moeten we de komende jaren aanpakken. We moeten de warmtetransitie veel meer tot in de huiskamer brengen.”

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons