Nieuwe brochure NVDE over hernieuwbare energiebronnen in de RES

De NVDE heeft de brochure ‘Hernieuwbare energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)’ uitgebracht. De NVDE verenigt veel partijen en praktijkervaring in projectontwikkeling van zon- en windenergieproductie. 

De brochure is gericht op gemeenten en regio’s. Met deze informatie wordt de kans vergroot dat de projecten voortvarend van de grond komen en dat ze in de uitvoering technisch, planologisch en financieel haalbaar blijken. De brochure gaat in op de opgave, inclusief de huidige hoeveelheid zonne- en windenergie. Verder wordt ingegaan op onder meer ruimtebeslag en locatiekeuze van wind op land, zon op dak en zon op land-projecten.

 

Download ‘Hernieuwbare energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)’