Interview Thomas Haitsma

“Ik hoop dat jongeren trots zijn op alle ontwikkelingen en het harde werk dat nu verricht wordt.”

Thomas, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant? 

“Ik ben programmasecretaris voor de RES West-Brabant. Dit is een coördinerende rol tussen alle betrokken partijen van de RES. Ik ben verantwoordelijk voor het inplannen van alle bijeenkomsten, het opstellen van de agenda’s, het versturen van relevante documenten en nog veel meer taken achter de schermen. Dit is echt een ‘spin in het web’-functie waarbij ik geïnformeerd moet zijn over wat er zich binnen de RES afspeelt om hier vervolgens intern en extern afstemming over te zoeken. Zo kunnen we samen met de partners en het programmateam zorgen dat wij met de RES op juiste pad zitten om uiteindelijk onze doelstellingen te halen.

Deze rol als programmasecretaris vervul ik vanuit mijn traineeship bij het Waterschap Brabantse Delta. Deze organisatie fungeert officieel als trekker van de RES. Ik ben in deze rol aangesteld vanuit mijn deelname aan het Nationaal Energietraineeship. Dit is een tweejarig traineeship dat speciaal ontwikkeld is voor het werkveld van de energietransitie. Door dit traject krijg ik een breed inzicht over de hele keten van de energietransitie in combinatie met veel persoonlijke ontwikkeling. De ervaringen die ik tijdens mijn werkzaamheden binnen de RES opdoe, deel ik met mijn mede-trainees zodat zij ook inzicht kunnen krijgen in deze hoek van de energietransitie.

 

Welke mooie ontwikkelingen zie je ontstaan in de afgelopen jaren?

“Wat mij op dit moment enorm inspireert, is de hoeveelheid energie in de regio West-Brabant. Onze RES-bijeenkomsten bruisen echt! Er leven goeie ideeën bij de betrokkenen en er is een sterke wil om écht samen te werken. Na de vorige gemeentelijke verkiezingen kregen we binnen de RES een hele lading nieuwe bestuurders. Het was mooi om te zien hoe snel alles weer werd opgepakt en hoe veel energie de deze bestuurders naar de tafel hebben gebracht. Daarnaast heerst er een sterke gedeelde urgentie om onze doelstellingen te halen. Dat in zichzelf is al een mooie ontwikkeling, dat de bewustwording en bekendheid met deze grote uitdaging steeds groter wordt. Niet alleen bij onze partners van de overheid, maar ook bij partners vanuit de industrie, woningbouw en mobiliteit speelt het besef om steeds integraler te gaan denken. Het wordt steeds duidelijker dat opwek van duurzame energie en warmte raakvlakken heeft met veel andere sectoren en dat maakt het alleen maar belangrijker om daar alvast op in te spelen. Daarom vind ik het zo mooi om te zien dat wij in de regio aan slag zijn met een pilot over integraal programmeren om deze integraliteit een duidelijke plek te geven.”

 

Welke uitdagingen zie jij voor de komende jaren binnen de RES West-Brabant?

“Een van de grootste uitdagingen op dit moment is het probleem rondom de netcapaciteit. Dit betekent hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar. Dit raakt ons als RES-regio erg hard vanwege onze focus op de opwek van duurzame elektriciteit. Nu we zien dat niet alle projecten mogelijk zijn vanwege deze beperkingen, is het een grote uitdaging om te kijken hoe wij hier efficiënter mee om kunnen gaan. Uiteraard met oog op het inzetten van de juiste innovaties en optimalisaties.

Daarnaast heeft de netschaarste meerdere lagen. Een lokale initiatiefnemer heeft hier al veel mee te maken, maar wij zien ook dat deze geluiden inmiddels ook Den Haag hebben bereikt en dat men hier ook mee worstelt. Voor ons als RES-regio is het de uitdaging om deze lagen onder de aandacht te brengen en gezamenlijk tot de juiste oplossingen te komen. Dit vraagt veel afstemming tussen alle betrokken partijen en overheden, maar ook veel met de inwoners zelf.”

 

Wat zou je inwoners en specifiek jongeren wil laten weten?

“Dat wij al heel ver zijn in het behalen van onze doelstellingen! Met behulp van allerlei duurzame initiatieven in onze regio kunnen wij nog verder komen. West-Brabant bruist echt van de goeie ideeën en initiatieven, vanuit beleidsmakers maar ook vanuit inwoners. Niet bij alle inwoners is bekend wat er allemaal afspeelt in hun gemeente. Voor inwoners is het dus zeker de moeite waard om even op te zoeken wat voor initiatieven er in hun gemeenten zijn. Zo kunnen deze initiatieven wellicht meer aandacht krijgen om nóg meer te groeien om nóg meer impact te maken.

Voor jongeren specifiek is er ook veel moois in ontwikkeling in de regio. Sinds een paar jaar bestaat Jong-RES voor de regio West-Brabant. Dit komt voort uit het Nationale Jong-RES programma dat onlangs een nationale stichting is geworden. Het doel is om de jongeren een stem te geven in de energietransitie en in de RES. Jong-RES West-Brabant is de laatste tijd druk bezig geweest met het uitbreiden van hun netwerk en het organiseren van leuke evenementen voor jongeren. Hierbij wil ik  ook een oproep doen aan alle jongeren tussen de 15-35 jaar om in contact te komen met Jong-RES. Zo kunnen de stemmen van alle jongeren in West-Brabant gebundeld worden om uiteindelijk ook inspraak hebben op de ontwikkelingen van de RES. “

 

Waar staat de RES over een paar jaar, hoop je?

“Over een paar zijn wij op koers om al onze doelstellingen te halen in onze regio. Maar niet alleen onze doelstelling sec. Ik hoop dat er ook vanuit de regio veel betrokkenheid is om te zorgen dat zoveel mogelijk lokale initiatieven aangehaakt. Zo voelen inwoners niet alleen de lasten van de energietransitie, maar ook de lusten. Verder hoop ik dat de jongere generatie trots kan zijn op alle ontwikkelingen en het harde werk dat nu verricht wordt. Uiteindelijk gaat het om hún toekomst zodat zij het gevoel krijgen dat het allemaal goed gaat komen.”

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons