Energieverbruik & duurzame opwekking

In de regionale energiestrategie ligt de focus op het duurzaam opwekken van energie. Maar hoe zit het nu met het energieverbruik in West-Brabant? Wekken we bijvoorbeeld  al veel duurzame energie op?

Het energieverbruik in de regio

Op dit moment is het totale (bekende) elektriciteitsverbruik in de regio West-Brabant ongeveer 5,5 TWh. Dat is 5.500 miljoen kWh.  Dit elektriciteitsverbruik zal nog verder stijgen doordat we steeds meer elektrische apparaten gaan gebruiken, meer elektrisch gaan rijden en vaker gaan koken op inductie.

In 2050 zal het elektriciteitsverbruik minimaal 6,5 TWh zijn. Als er in de landbouw en industrie ook meer elektriciteit gebruikt gaat worden, zal dit verbruik nog groter worden.

Het is niet nodig om al deze elektriciteit zelf in de regio op te wekken. Voor een deel kunnen we de elektriciteit benutten die met de windparken op zee wordt geproduceerd. Het kan zijn dat één van de windparken bij de Amercentrale op het netwerk wordt aangesloten.

Nog meer duurzame energie opwekken

In West-Brabant wordt al duurzame energie geproduceerd en samen met de bestaande plannen telt dit op tot 1,3 TWh. In 2030 wil West-Brabant 2,0 TWh grootschalig duurzame elektriciteit opwekken uit wind en zon. Daarnaast gaan we in West Brabant voor 0,2 TWh investeren in innovatieve technieken, zodat we na 2030 meer duurzame energie kunnen gaan opwekken.

De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet

De focus van energieregio West-Brabant

In vergelijking tot elektriciteit wordt in West-Brabant vijf keer zoveel warmte als elektriciteit verbruikt. Het warmteverbruik in de regio is 25,4 TWh waarvan 22,9 TWh in de vorm van fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. De Suikerunie heeft de grootste groengasproductie van Nederland en het Amer warmtenet draait voor 50% op biomassa. Toch is het aandeel hernieuwbare warmte nog beperkt.

Er zijn verschillende kleine plannen voor duurzame warmte in voorbereiding. We hebben afgesproken om nog meer experimenten met duurzame warmte op te starten. We hebben nog geen grote kwantitatieve ambitie vastgelegd, omdat er nog veel uitgezocht moet worden. Gezien de grote opgave is besparing heel erg belangrijk. In 2050 willen we 20% minder warmte gebruiken in de gebouwde omgeving, dan in 2018 (1,2 TWh minder).