Publicaties

Download hier rapporten, brochures, notities en andere documenten.

Concept RES West-Brabant

Onze gemeenten, de provincie, de waterschappen en de netbeheerder hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor de energietransitie in onze regio. Dit deden ze samen met inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. Alle afwegingen staan in dit document.

Download de Concept RES
Zonnepanelen, windmolens en energiemast

Onderzoek SEO: MKBA warmtetransitie.

Deze studie berekent de maatschappelijke kosten en baten van diverse warmteopties gericht op verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en glastuinbouw in WestBrabant en Hart van Brabant.

Bekijk het rapport

Pakket voor energiecoöperaties

Dit pakket bevat nuttige documenten, links en materialen. Hiermee kun je als energiecoöperatie het gesprek voeren over de RES. Zowel in het bestuur, als met de leden.

Bekijk pakket

Aanbiedingsbrief

Het begeleidend schrijven aan het Rijk bij het indienen van de concept-RES.

Bekijk de brief
Brief met handtekening

Achtergrondrapport Concept RES

Dit rapport hoort bij de Concept RES West-Brabant en is niet geschreven als zelfstandig stuk. Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbouwing
bij de keuzes die in de Concept RES zijn gemaakt.

Download het achtergrondrapport
Mensen tekenen op een overtrekvel opties op een regiokaart

Landschappelijke onderlegger voor inpassing en vormgeving

De landschappelijke verdieping voor de RES West-Brabant. Deze verdieping is een landschappelijke onderlegger en geeft inpassings- en vormgevingsprincipes voor de energietransitie betreft zonne-energie en wind-energie.

Download het boekje
Cover-boekje-landschap

Brochure besluitvorming

Deze brochure verduidelijkt de positie van gemeenteraden, de Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming bij de concept-RES en de RES 1.0.

Download brochure
Illustratie van groep mensen

Verslag Online Werkatelier 1 oktober 2020

Download het verslag
Laptop op een bureau

Verslag Online Werkatelier 14 mei 2020

Download het verslag
Laptop op tafel

Verslag Online Werkatelier 16 april 2020

Lees het verslag

Reactiebrief Consultatie

Deze reactiebrief geeft een overzicht hoe de Stuurgroep RES WestBrabant (op 13 maart 2020) is omgegaan met reacties uit de Consultatieronde. En daarmee ook welke reacties tot wijziging hebben geleid. Dit document hoort bij  de Concept RES en het Achtergrondrapport.

Download hier de reactiebrief
Mensen wijzen naar postits op een vel papier op tafel

Contourennotitie RES West-Brabant

In West-Brabant zoeken we naar oplossingen en werken we aan een duurzame regio, zoals de verduurzaming van onze energievoorziening. Onze energie-ambities verwoorden we in de…

Lees meer
kindje met windmolen

Besluitvormingsproces gemeente-niveau

Welke stukken worden er in fase 4 van het proces behandeld? Wanneer zegt de Raad, de Kopgroep en de Stuurgroep iets over de stukken?

Bekijk de besluitvorming
bijeenkomst van RES

Hernieuwbare energiebronnen op land in de RES.

Nieuwe brochure van de NVDE over hernieuwbare energiebronnen in de RES.

Download de brochure
weiland met zonnepanelenpark en windmolens

Hernieuwbare electriciteit en lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat dat er bij grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dit nu precies?

Bekijk de factsheet
foto van bloemetjes weiland

Plan van aanpak

Het Plan van Aanpak richt zich op de periode na de startnotitie. Het opstellen van een concept-RES staat dan centraal. Het Plan van Aanpak geeft daarnaast een doorkijk naar Fase 4 (RES 1.0).

Download het plan
Zonnebloem

Startnotitie West-Babant

Download de startnotitie
weiland met windmolen