Hoe gaat het vormen van een RES in zijn werk?

Na de ondertekening van het Klimaatakkoord zijn gemeenten, provincie, waterschap, netwerkbeheerders en andere partijen formeel gestart om met elkaar de RES te schrijven. Dit doen ze allemaal op basis van een startnotitie. In zo'n startnotitie staan alle afspraken over wat er in de RES moet komen te staan. Ook wordt beschreven hoe het proces er uit ziet en wie erbij betrokken zijn. Hierop volgt de contourennotitie en hierop volgt de concept RES, deze laatste wordt in het tweede kwartaal van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Rijk (Planbureau voor de Leefomgeving).

Het Rijk bekijkt vervolgens de concept RES

Op basis van het concept kijkt het Rijk of de voorgestelde strategieën genoeg bijdragen aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit op land (35 TWh). Is dat gelukt? Dan kunnen de energieregio’s verder aan de slag en werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Daarin worden plannen concreet gemaakt. Is dit (nog) niet voldoende, dan moet elke RES regio opnieuw met elkaar aan tafel gaan zitten. De RES 1.0 moet op 1 maart 2021 klaar zijn.

Elke regio bekijkt de RES elke twee jaar opnieuw

De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen.

   -> Bekijk waar we nu staan in het proces.