Afscheid programmaregisseur Victor van den Berg

 

Victor van den Berg heeft afscheid genomen van zijn werk als procesregisseur voor de RES West-Brabant. Vier jaar lang vervulde hij deze rol en hij is dan ook voor velen een bekend gezicht.

Victor blijft werkzaam binnen het Waterschap Brabantse Delta, maar in een andere rol. De werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan Johan de Beer. We bedanken Victor voor zijn enorme inzet en belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd.

Benieuwd hoe Victor terugkijkt op deze jaren? Lees hier het interview!