Haalbaarheidsonderzoek: een groot warmtenet van Bergen op Zoom tot Den Bosch

Voor de verduurzaming van woningen en bedrijven zijn verschillende opties: bijvoorbeeld warmtepompen, groen gas, kleine warmtenetten en grote warmtenetten. De in 2021 uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse onderzoek) heeft laten zien dat een groot warmtenet een relatief kosteneffectieve optie is, vooral voor de stedelijke gebieden. De regio’s West-Brabant en Hart van Brabant lieten de kansen voor een grootschalig warmtenet nader onderzoeken.

Kansen voor bovenregionaal warmtenet West- en Midden-Brabant

West-Brabant kent samen met Hart van Brabant al een groot warmtenet: het Amernet, waarop meer dan 40.000 woningen en verschillende bedrijven zijn aangesloten in Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Made en Tilburg. De uitbreiding van het Amernet tot een groot ‘Warmtenet West- en Midden-Brabant’ staat als kansrijke optie benoemd in zowel de Regionale Energiestrategie (RES) West-Brabant als de Regionale Energie- en Klimaatadaptatiestrategie (REKS) Hart van Brabant. Wanneer alle mogelijke uitbreidingen worden gebouwd loopt dit warmtenet helemaal van Bergen op Zoom tot aan Den Bosch.

Doel van het onderzoek

Om in beeld te brengen of de uitbreidingen financieel haalbaar zijn hebben de twee regio’s samen een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door adviesbureau Innoforte. Deze studie brengt voor verschillende uitbreidingen in beeld wat ongeveer de kosten zijn.

De belangrijkste conclusies:
  • Er is altijd een onrendabele top voor uitbreiding van het net: er is een subsidie nodig om het warmtenet te realiseren.
  • Die onrendabele top is niet uitzonderlijk groot in vergelijking met andere warmtenetten: alle warmtenetten hebben subsidie nodig.
  • Publieke financiering kan de kosten sterk drukken in vergelijking met private financiering.

 

Lees hier het hele rapport.