Eindrapport Brabant Praat- burgerpanel over betaalbare en duurzame warmte

In februari en maart 2022 vonden verschillende bijeenkomsten plaats van het Brabant Praat-burgerpanel, een initiatief van de energieregio West-Brabant. Dit was een reeks bijeenkomsten waarin inwoners uit West-Brabant de politiek advies gaven over de warmtevoorziening van de toekomst. Via loting werd de groep mensen samengesteld. In het eindrapport zijn deze adviezen terug te lezen.

Een warm huis, warm water en warm eten vinden we allemaal fijn. In 2050 stopt Nederland echter met aardgas voor de verwarming, douche of gasfornuis thuis. In plaats daarvan komt duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken en zonnepanelen. Waar onze warmte vandaan komt, gaat dus de komende jaren veranderen. Daarom is hulp gevraagd aan inwoners, zodat die overstap zo goed mogelijk gemaakt kan worden.

Persoonlijke uitnodiging
Een grote groep willekeurig gekozen inwoners ontving een uitnodiging. Per adres kon één persoon vanaf 16 jaar zich aanmelden. Uit alle aanmeldingen is een evenwichtige groep deelnemers geloot. Tijdens deze bijeenkomsten gingen steeds zo’n 30 deelnemers één keer met elkaar in gesprek en kwamen zo tot een advies. De adviezen zijn persoonlijk, maar alle adviezen samen vormen samen een beeld van alle verschillende meningen.

Eindrapport
Het eindrapport wordt aangeboden aan de bestuurders en de raadsleden in de betrokken gemeenten. Dit najaar nemen de wethouders in de regio vervolgbesluiten over de duurzame warmtevoorziening van de toekomst. De adviezen in het eindrapport vormen hiervoor de basis.

Lees hier het eindrapport.