Terugblik op de 2e bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum

Op maandag 27 juni vond de tweede bijeenkomst van het burgerforum in de regio West-Brabant plaats. Tijdens dit burgerforum gaan Brabanders met elkaar in gesprek over duurzame energiebronnen in de regio. Deze bijeenkomst was de tweede in een reeks van totaal vijf bijeenkomsten die zullen plaatsvinden in juni, juli en september. Aan deze bijeenkomst namen 30 inwoners deel en vond plaats van 17.30 tot 21.15 in het Turfschip in Etten-Leur.

Vanwege nieuwe inzichten moeten opnieuw belangrijke beslissingen worden genomen in de RES.  De vraag die aan hen voorligt:

  1. Hoe blijven we de locaties voor grootschalige opwek eerlijk verdelen in de regio?
  2. Welke invloed heeft dit op het landschap?
  3. En waar slaan we energie op die we te veel hebben?

De deelnemers geven hierover samen een advies aan de politiek. Het burgerforum wordt georganiseerd door de RES- regio West-Brabant. Deze regio bestaat uit 16 gemeenten, de provincie, waterschappen en de netbeheerder. Samen werken zij aan een Regionale Energiestrategie (RES). Meer informatie over het burgerforum vind je hier.

Terug- en vooruitblik door Jan Maessen

Het programma begon met een kort welkom door de host Jan Maessen, gevolgd door een kennismaking in kleinere groepen. Jan blikte met de groep terug op de vorige bijeenkomst. Het grootste deel van de deelnemers keek terug op een goede avond. Een deelnemer noemt dat zij meer onderlinge discussie had verwacht.

Vervolgens vatte Jan kort samen welke afwegingen bij de RES meespelen, wat de vraag aan het burgerforum is en waar we nu in het proces van het burgerforum staan. Dit is terug te lezen in de presentatie. Een deelnemer vroeg wat er met ‘eerlijk’ wordt bedoeld in de vraagstelling. Het antwoord is dat dit één van de kernvragen aan het burgerforum is. Met elkaar bepalen de deelnemers van het burgerforum wat zij eerlijk vinden. Daarin spelen afwegingen tussen netcapaciteit, maatschappelijk draagvlak, verdeling tussen gemeenten en inpassing in het landschap een belangrijke rol.

Ten slotte legde Jan uit dat tijdens deze bijeenkomst een fotograaf aanwezig zal zijn. De fotograaf zal voor het volgende publieksverslag foto’s nemen. Ook zal hij video opnames maken. Aan het einde van het burgerforum zal hier een video van gemaakt worden die een sfeerimpressie geeft van het algehele proces. Voordat dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd krijgen deelnemers het eerst zelf te zien en kunnen zij akkoord geven.

   

Presentaties door experts

Na de terug- en vooruitblik kwamen vier experts aan het woord over de onderwerpen gekozen door deelnemers:

  1. Brede verhaal energietransitie door Timo Lagarde (bureau Groen Licht)
  2. Elektriciteitsnetwerk door Mary van der Torre (Enexis)
  3. Landschap door Liselore Burgmans (ontwerpbureau LOS)
  4. Perspectief jongeren door Tom van Sittert (JongRES)

Iedere expert gaf een korte presentatie. Vervolgens was er tijd voor deelnemers om met elkaar aan tafel vragen voor de expert te formuleren. Per groep werd één vraag plenair gesteld en door de expert beantwoord. Vragen die op de avond zelf niet beantwoord werden, worden na afloop van de avond schriftelijk beantwoord.

Samen met deelnemers is besloten om voor de bijeenkomst van 11 juli een extra expert over energieopslag uit te nodigen.

   

   

Afsluiting

Na de presentaties van de expert beschreef de host hoe het proces hierna eruit zal zien. Tijdens de volgende twee bijeenkomsten (11 juli en 12 september) zal het gesprek met elkaar centraal staan. Dan wisselen deelnemers met elkaar van gedachten en komen ze tot eerste ideeën voor adviezen. De laatste bijeenkomst op 26 september zal in het teken staan van adviezen met elkaar vormen en hierover stemmen.

Een deelnemer stelde de vraag wat voor adviezen precies van het burgerforum worden verwacht. Het antwoord is dat de organisatie het burgerforum hierin zal begeleiden en zal zorgen voor werkvormen om met elkaar tot concrete adviezen te komen. Inhoudelijk vormt het burgerforum adviezen over de vraag die aan hen voorligt (zie eerste alinea van dit bericht).