Artikelenreeks West-Brabant

Op platform Overheid van Nu wordt kennis en inspiratie gedeeld om steeds beter te werken als één overheid voor alle burgers. Opgaven zoals het klimaatprobleem, energietransitie, de woningnood en de brede welvaart vragen namelijk om een goede samenwerking van alle overheden: gemeenten, provincies, waterschappen, rijk. Interbestuurlijke samenwerking, dus. En als grote vraagstukken érgens concreet moeten worden opgelost, dan is het wel in de regio.

Daarom duiken correspondenten van Overheid van Nu vier regio’s in: West-Brabant, Achterhoek, Groningen en Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om te ervaren en vertellen hoe er daar interbestuurlijk wordt samengewerkt.  De verhalen over  samenwerkingen en ontwikkelingen in regio West-Brabant hebben we voor je gebundeld.

 

Artikelenreeks West-Brabant:

Meer informatie over Overheid van Nu vind je hier.