De loting voor het Brabant Praat-burgerforum is gedaan

Medio mei zijn 10.000 willekeurig gekozen huishoudens in West-Brabant uitgenodigd mee te doen aan het Brabant Praat-burgerforum. Uit alle aanmeldingen zijn inmiddels 35 deelnemers geloot. De komende maanden gaan zij in vijf bijeenkomsten praten over de eerlijke verdeling van duurzame energiebronnen in de regio en uiteindelijk daarover advies geven aan de politiek.

We hebben gebruik gemaakt van loting om een diverse groep mensen te bereiken. Zo doen er aan de bijeenkomsten mensen mee van verschillende woonplaatsen en leeftijden. Door loting zorgen we ervoor dat stemmen die we vaak minder horen goed vertegenwoordigd zijn.

Tijdens de vijf bijeenkomsten in de maanden juni, juli en september 2022 gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. Dat zal worden meegenomen door de stuurgroep in het verbeteren van de plannen.

Iedereen die is ingeloot voor Brabant Praat heeft namens ons een e-mail ontvangen. Ook de uitgelote deelnemers zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst is al snel, namelijk op 13 juni. We kijken uit naar ieders komst!

Lees hier meer over Brabant Praat.