Uitnodiging werkatelier: Zet aardgas buitenspel!

Op 20 april 2022 organiseert de energieregio West-Brabant, samen met Generation Energy, een werkatelier. Dit is een interactieve bijeenkomst. Aan de hand van een serious game voeren deelnemers met elkaar het gesprek over hoe aardgas uit de regio gespeeld kan worden.

De game richt zich op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving en de grote glastuinbouwclusters in de regio. De primaire doelgroepen voor dit werkatelier zijn warmte-gebruikers (woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, energiecoöperaties, glastuinbouw, etc.) en warmte-aanbieders voor de gebouwde omgeving (industrie, veehouderij, warmtebedrijven, ontwikkelaars van warmtebronnen (geothermie, aquathermie, etc.)). Aangevuld met enkele vertegenwoordigers vanuit gemeenten en netbeheerders.

Twijfel je of de bijeenkomst relevant voor je is? Neem dan gerust contact met ons op. 

Praktische informatie
Datum: woensdag 20 april 2022
Tijd: van 9.30 – 13:00 uur, inclusief lunch
Locatie: KaaiDuurzaam, Kadeplein 2 in Roosendaal

Programma
We hebben een programma samengesteld dat zowel inhoudelijk interessant is, maar waar ook voldoende tijd is om kennis en informatie onderling uit te wisselen. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Introductie en speluitleg door Generation Energy
  • Serious game in 2 ronden met reflectiegesprekken
  • Samenvatting van adviezen over samenwerking in warmtetransitie
  • Afsluitende lunch

Deze bijeenkomst gaat specifiek gaat over de warmtetransitie. Er wordt op een later moment nog een apart werkatelier georganiseerd over elektriciteit.

Serious game
Speciaal voor de RES West-Brabant ontwikkelden Taco Kuijers en Machiel Bakx van Generation Energy een serious game over warmte. Deze game is een gespreksondersteundend middel over de regionale energietransitie.

Aan de hand van een kaart van de regio gaan deelnemers aan de slag met duurzame energie. Met fiches op schaal kan aardgas het spel worden uitgespeeld. De simulatie geeft inzicht in de omvang van de opgave en gesprekstof voor de energietransitie. Kunnen we energieneutraal worden? Hoeveel bronnen zijn er beschikbaar? Wat is daar lokaal voor nodig? En wat vraagt dat van onze samenwerking in de regio?

Het spel brengt het thema warmte dichterbij en zorgt voor een betere connectie met het thema. Wij zijn dan ook erg enthousiast over dit spel. We denken dat het enorm helpend is, om de energieopgave inzichtelijk te maken voor ons allemaal en stappen te zetten richting de RES 2.0.

Aanmelden
Ben je erbij? Meld je dan vóór 15 april aan via het aanmeldformulier en laat ons weten met hoeveel personen je komt.
Wij ontmoeten je graag op 20 april a.s.!

Bereikbaarheid
De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer. We stimuleren deelnemers met het openbaar vervoer te komen en wijzen jullie dan ook graag op de volgende opties:

  • Vanaf het treinstation Roosendaal is het slechts 1 kilometer, ongeveer 10 minuten lopen.
  • Verder vertrekken er diverse bussen in de richting, o.a. lijn 1, 2, 3, 103 en 211.

Vragen
Heb je vooraf al vragen? Mail ons je vraag of opmerking.