Blogreeks over Burgerpanel Brabant Praat

In West-Brabant gaan we samen en stap voor stap over naar duurzame energie en warmte. De energieregio West-Brabant heeft hier een plan voor gemaakt; de Regionale Energiestrategie (RES).Deze plannen hebben invloed op de omgeving van de West-Brabanders.

Vandaar dat een burgerpanel de politiek in West-Brabant adviseert over de energierekening van de toekomst, onder de noemer ‘Brabant Praat’. Ruim 100 Brabanders brachten bij deze inwonersdialoog een advies uit over betaalbare energie. De uitkomsten van het panel worden gebruikt in de RES 2.0. Hoe pak je zo’n proces aan?

In een serie blogs volgt NP RES het proces op de voet, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant. De gehele blogserie is te vinden op de website van Energie Participatie. Ook kun je de blogs van Jonneke afzonderlijk lezen.

Blog 1: ‘West-Brabant durft te pionieren.’

Blog 2: ‘Ik wil het liefst op vuur blijven koken.’

Blog 3: ‘Brabants burgerpanel smaakt naar meer.’