Derde bijeenkomst Brabant Praat

Op 9 maart was de derde bijeenkomst van Brabant Praat. Deze bijeenkomst werd online gehouden, met een grote gevarieerde groep. Onder de deelnemers was veel enthousiasme en betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers gaven na afloop aan, dat de bijeenkomst erg waardevol was.

Kennismaken
De host opende de bijeenkomst en leidde de dag in. Aan de hand van een interactieve kennismaking kwamen deelnemers meer over elkaar te weten. Denk aan leeftijd, woonsituatie en de mate van zorgen over het klimaatprobleem.

Wethouder aan het woord
De deelnemers werden vervolgens welkom geheten door Kevin van Oort, wethouder in gemeente Geertruidenberg: “Fijn om met zovelen een bijdrage te leveren aan de energieregio. We zien graag dat inwoners nadenken, al vroeg in het proces. De Regionale Energiestrategie is een opgave vanuit het Rijk. Vandaag gaan we het hebben over die warmte. De energierekening is aan de orde van de dag, dus juist belangrijk om met elkaar hierover na te denken”.

Mini-college
Hierna gaf Timo Lagarde een mini-college. Hierin nam hij de deelnemers in vogelvlucht mee in allerlei ontwikkelingen. Timo is werkzaam bij Groen Licht, een adviesbureau in de energietransitie. Hij is Coördinator Warmte van de RES West-Brabant, en vanuit die rol bezig om samen met alle RES-partners een Regionale Structuur Warmte te ontwikkelen. Dit een toekomstplan voor de verandering naar duurzame warmtevoorziening op regionale schaal.

In het college stond Timo stil bij het Klimaatakkoord dat in 2019 Parijs is vastgesteld, wat dit concreet betekent en voor welke uitdagingen we staan. Daarna ging hij onder andere in op verschillende manieren om een woning te verduurzamen.

Tijdens het college kwamen al veel verhalen, zorgen en ideeën los. Bijvoorbeeld over de stijgende gasprijzen. En hoe om te gaan met de gasleidingen in de toekomst, als we van het aardgas af gaan. Kunnen deze dan niet gebruikt worden voor zogenaamd groen gas? En veroorzaken we geen nieuwe klimaatproblemen door vervuilende materialen die gebruikt worden tijdens de overstap naar schone energie? En wat kan de gemeente voor huurders betekenen in dit hele proces?

Samen aan de slag
Vervolgens gingen deelnemers in kleine groepjes (in breakout rooms) met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Iedere deelnemer schreef voor zichzelf op, welke zorgen, behoeften, ideeën en aanbevelingen meegegeven werden aan de wethouder. Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren.

Plenaire terugkoppeling
Tot slot was er een plenaire terugkoppeling. Iedere gespreksleider presenteerde de uitkomsten van de tafelgesprekken aan de overige deelnemers en de wethouder. Vanuit de deelnemers kwam een vraag om duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over verduurzaming. En specifieke informatie voor huurders. De persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0