Eerste 40 Brabanders geven advies aan politiek over betaalbare warmte

Eind februari vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats waarin deelnemers in gesprek gingen over kosten en keuzes in duurzame warmte en gaven zij de politiek advies. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van Brabant Praat, een initiatief van de Energieregio West-Brabant. In totaal zijn er 6 bijeenkomsten. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 9 en 12 maart.

Onder de deelnemers was veel enthousiasme en grote betrokkenheid. Zowel de organisatie als de deelnemers kijken terug op waardevolle eerste bijeenkomsten, waarin veel informatie is uitgewisseld, behoeften, zorgen en ideeën zijn gedeeld. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende West-Brabantse gemeenten, met verschillende leeftijden, inkomens en woonsituaties. Samen met een gespreksbegeleider van een gemeente, bogen zij zich over twee scenario’s met verschillende warmtebronnen en stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten met elkaar.

Een van de deelnemers was Henk van den Berg, 26 jaar en 3e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Breda University of Applied Sciences (voormalig NHTV).

“Ik was om meerdere redenen geïnteresseerd in de bijeenkomst. Enerzijds heb ik veel interesse in duurzaamheid, klimaat en energie, hoe dat ons bezighoudt en wat we eraan kunnen en moeten doen. Aan de andere kant vanwege mijn achtergrond in de Ruimtelijke Ordening, waar ook energie een steeds belangrijker onderdeel wordt. Ik wilde graag zien hoe zo’n bijeenkomst in zijn werk gaat. Omdat ik weet hoe belangrijk het kan zijn dat wij als inwoners onze stem en mening laten horen”.

Belangrijk om mee te praten

Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel verhalen, zorgen en vragen los. Zorgen die gedeeld werden, zijn bijvoorbeeld de hoge energierekeningen. Jongere deelnemers gaven aan weinig zicht te hebben op de energiekosten bijvoorbeeld omdat zij een vast bedrag per maand betalen aan een huisbaas. De ervaringen van de anderen gaven meer inzicht, maar baarde ook zorgen voor de toekomst. Toch deed een andere deelnemer nadrukkelijk de oproep, positief te blijven en naar oplossingen te zoeken met elkaar. Daarnaast was er vanuit de inwoners een vraag naar duidelijke, praktische en betrouwbare informatie over duurzaamheid.

Henk vervolgt: “Ik ben blij dat ik geweest ben en ik vond het een geslaagde bijeenkomst. Alle deelnemers hadden hun eigen vragen en zorgen. Door daarover te praten wordt er voor zowel de politiek als de inwoners veel dingen duidelijker. Daarom denk ik dat het goed is dat er een reeks van bijeenkomsten is opgezet, zodat meer mensen gehoord worden. Om als inwoner en jongere betrokken te worden bij de energietransitie vind ik heel goed en het voelt fijn. Ik hoop dat dit meer gebeurt. Uiteindelijk zullen wij jongeren natuurlijk het meest te krijgen maken met de energietransitie, dus is het belangrijk om hierover mee te praten”.

Inwoners onmisbaar

De overheid wil dat er in 2050 geen aardgas meer gebruikt wordt in Nederland. Waar onze warmte vandaan komt, gaat dus de komende jaren veranderen. Maar hoe blijft dit betaalbaar?  Welke keuzes willen mensen eigenlijk hebben? En wat mag keuzevrijheid kosten? Daarover gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.

Petra Koenders, wethouder in gemeente Bergen op Zoom, was aanwezig bij de eerste bijeenkomst. “In West-Brabant zoeken we naar oplossingen voor aardgasvrij wonen. Samenwerking is hierbij essentieel en we moeten op allerlei innovatieve manieren aan de slag. Binnen dit vraagstuk is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel”. Klaar Koenraad, wethouder in gemeente Roosendaal, was aanwezig bij de tweede bijeenkomst, deze werd online gehouden. Ook zij benadrukte het belang van aardgasvrij wonen en samenwerking tussen inwoners en gemeenten: “Het lijkt nog ver weg, maar we moeten nú de juiste stappen zetten om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Dit is het moment om mee te denken en praten. Zodat we er straks klaar voor zijn”.

Vervolg

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 9 en 12 maart. Aan deze bijeenkomsten zullen zo’n 20 mensen per keer deelnemen. Meer informatie vindt u op https://energieregiowb.nl/brabantpraat/