Meld je aan voor het online werkatelier op 1 oktober

Graag nodigen we u uit voor een volgend werkatelier, op donderdag 1 oktober. Wederom zal dit online plaatsvinden. Op deze pagina leest meer over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Let op!

 • Bij het aanmelden kiest u ook welke break-out sessie u wilt bijwonen (bekijk hiervoor het programma).
 • Ná het aanmelden ontvangt u de link naar de Zoom sessie.

Online Werkatelier RES West-Brabant
1 oktober, 13.00u – 15.15u

 

West-Brabant werkt met de Regionale Energiestrategie aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel gesprekken gevoerd. In het komende werkatelier is het tijd voor analyse, duiding en reflectie. Op basis van de concept-RES hebben we een enquête uitgezet onder inwoners, is een landschapsbureau aan de slag gegaan met voorstellen voor inpassing in het landschap, is een MKBA warmte gemaakt en is nagedacht over de invulling van lokaal eigenaarschap. In dit werkatelier nemen we u mee in de uitkomsten en bespreken we met u de keuzes die nu voorliggen.

Tijdens het online werkatelier gaan we dieper in op de resultaten van de studies die de afgelopen weken zijn uitgevoerd. Ter voorbereiding kunt u de concept-RES nog een keer lezen.

Aanmelden: bit.ly/aanmelden-werkatelier-1-okt
Meld u aan en ontvang een presentje als dank voor u inzet tot nu toe.

Programma

 • 13.00u    Inloggen en welkom.
 • 13.05u    Opening door een lid van de stuurgroep.
 • 13.10u    Via een animatie laten we u de hoofdlijnen zien van de concept RES West-Brabant.
 • 13.15u    Toelichting door Madelon van Duren / PON op de resultaten van de enquête die in de zomer is ingevuld door bijna 2.500 inwoners van West-Brabant. In de enquête nemen we mensen mee langs de keuzes die in de concept-RES zijn gemaakt en vragen we de reactie van de inwoners daarop. De conclusies delen we graag met u. In een plenair gesprek, met behulp van Mentimeter, bespreken we met u hoe we de uitkomsten duiden en hoe we dit in de RES  een plek kunnen geven.
 • 13.35u    Terugkoppeling van de landschapsanalyse.
 • 13.45u    Toelichting op de uitkomsten van de MKBA warmte, en heldere en begrijpelijk introductie van de discussiepunten voor in de break-out room.
 • 14.05u    Toelichting op de voorstellen voor de invulling van 50% lokaal eigendom, ook hier een
  heldere en begrijpelijke introductie van de voorstellen.
 • 14.15u    Korte pauze
 • 14.20u    Uiteen in break-out groepen.
  We gaan uiteen in break-out rooms voor een verdiepende discussie over de MKBA warmte of over de vormen van 50% lokaal eigendom.
 • 15.15u    Plenair een korte terugkoppeling van de belangrijkste conclusies en hoe dat een plek krijgt in de RES 1.0.
 • 15.30u    Afsluiting en woord van dank.